کلیدواژه‌ها = عملکرد مالی
ارتباط بین اهرم مالی با عملکرد مالی با تأکید بر درماندگی مالی و بحران ارزی در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/frj.2023.366503.1007521

ابراهیم عباسی؛ فاطمه محمدی مقدم؛ حسن قالیباف اصل


تاثیر ویژگی های شرکت بر ارتباط بین تامین مالی سرمایه درگردش و عملکرد مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/frj.2023.331857.1007245

طاهر پرکاوش؛ محمدرضا مهربان پور