نویسنده = شهاب الدین شمس
بررسی رابطه نقدشوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 29، مرداد 1389

محمد یحیی زاده فر؛ شهاب الدین شمس؛ سید جعفر لاریمی


محاسبه سرعت تعدیل تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده

دوره 5، شماره 15، خرداد 1382

دکتر رضا تهرانى؛ شهاب الدین شمس