نویسنده = احمد پویان فر
بررسی صرف ریسک نامتقارن در پرتفوهای ارزشی و رشدی تشکیل‌شده براساس نسبت P/E

دوره 15، شماره 2، آبان 1392، صفحه 181-200

10.22059/jfr.2013.51076

محمدرضا پورابراهیمی؛ احمد پویان فر؛ سید محسن موسوی


بررسی اثر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 15، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 129-148

10.22059/jfr.2013.35436

ساسان مهرانی؛ احد حسینی؛ حسن حیدری؛ احمد پویانفر


بهینه‎سازی ساختار تعهدات وامی وثیقه‎ای

دوره 12، شماره 30، بهمن 1389، صفحه 1-22

احمد پویان فر؛ شهلا صفابخش