نویسنده = �������������� �������� �������������� ������������
مدل های برنامه ریزی آرمانی در انتخاب پرتفولیوی بهینه

دوره 4، شماره 13، شهریور 1378

دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ احمد تلنگی


مدل های برنامه ریزی آرمانی در انتخاب پرتفولیوی بهینه

دوره 4، شماره 14، خرداد 1378، صفحه 50-71

دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ احمد تلنگی


مدیریت پر تفوی با استفاده از مدل شاخصی

دوره 3، شماره 12، دی 1375

دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ فرشاد هیبتی


تئوری قیمت گذاری اختیار معامله

دوره 3، شماره 11، شهریور 1375

دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ حسین سرافراز اردکانی