کلیدواژه‌ها = صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
بررسی اثر تمایلی در صندوق‎های سرمایه‌گذاری مشترک ایران

دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 222-248

10.22059/frj.2021.297422.1006993

علی ابراهیم نژاد؛ سید مهدی برکچیان؛ نوید نشاط امیدواران


بررسی عملکرد صندوق‌های سرمایهگذاری مشترک با رویکرد سنجش ثبات رفتار

دوره 18، شماره 2، تیر 1395، صفحه 331-346

10.22059/jfr.2016.59270

علی صالح آبادی؛ یحیی حساس یگانه؛ حمید ضرغام بروجنی؛ جواد عبادی