کلیدواژه‌ها = مدیریت ریسک
ارائه مدلی برای ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک در صنعت بانکداری

دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 496-520

10.22059/frj.2020.296177.1006981

رامین قربانی؛ غلامرضا کردستانی؛ حمید حقیقت؛ محمدحسین قائمی؛ حمید عزیزمحمدلو


مدیریت ریسک ابعاد مدیریت ریسک تعریف و کاربرد آن در سازمان های مالی

دوره 4، شماره 14، خرداد 1378، صفحه 125-144

جرج پارکر؛ دکتر علی پارسائیان