نویسنده = دکتر علی پارسائیان
مدیریت ریسک ابعاد مدیریت ریسک تعریف و کاربرد آن در سازمان های مالی

دوره 4، شماره 14، خرداد 1378، صفحه 125-144

جرج پارکر؛ دکتر علی پارسائیان


تاریخچه مدیریت مالی

دوره 2، شماره 5، دی 1373

دکتر علی پارسائیان


سیاست تقسیم سود ، رشد و تعیین ارزش سهام

دوره 1، شماره 3، 1373

MERTON H. MILLER؛ FRANCO MODIGLIANI؛ دکتر علی پارسائیان