نویسنده = دکتر علی پارسائیان
تعداد مقالات: 4
1. مدیریت ریسک ابعاد مدیریت ریسک: تعریف و کاربرد آن در سازمان های مالی

دوره 4، شماره 13، بهار و تابستان 1378

جرج پاکر؛ دکتر علی پارسائیان


2. مدیریت ریسک ابعاد مدیریت ریسک تعریف و کاربرد آن در سازمان های مالی

دوره 4، شماره 14، بهار 1378، صفحه 125-144

جرج پارکر؛ دکتر علی پارسائیان


3. تاریخچه مدیریت مالی

دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1373

دکتر علی پارسائیان


4. سیاست تقسیم سود ، رشد و تعیین ارزش سهام

دوره 1، شماره 3، 1373

MERTON H. MILLER؛ FRANCO MODIGLIANI؛ دکتر علی پارسائیان