رتبه‏ بندی شرکت‏ های بیمه با استفاده از روش‏ه ای تصمیم‏ گیری چندشاخصه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

شرکت‏ های بیمه از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی هر کشوری و پشتیبانی‏ کننده سایر نهادهای اقتصادی‌اند و عملکرد مناسب آنها نقش مؤثری در رونق اقتصاد دارد. شرکت‏ های بیمه برای دستیابی به عملکردی قوی و مؤثر باید از محیط، عملکرد رقبا و عملکرد خود آگاه باشند و اقدام‌های لازم را با توجه به این آگاهی انجام دهند. در این پژوهش، عملکرد شرکت‏ های بیمه ایرانی طی سال‏های 1387، 1388 و 1389 ارزیابی شده ‏است. وزن هر شاخص با استفاده از روش انتروپی شانون تعیین شد. سپس، شرکت‏ های بیمه با استفاده از چهار روش تصمیم ‏گیری چندشاخصه شامل SAW، TOPSIS، VIKOR و تخصیص‏ خطی رتبه ‏بندی شده‏اند. نتایج حاصل از اجرای روش‏ های مختلف با استفاده از روش کپلند ترکیب شده ‏است. نتایج نشان داد بیمه ایران بهترین عملکرد را طی این سال‏ها داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ranking of insurance companies using multi attribute decision making methods

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nemati 1
  • Aliyeh Kazemi 2
چکیده [English]

Insurance companies are important economic institutions in each country and support other economic institutions and good performance of them has an effective role in economic boom. Insurance companies to achieve strong and effective performance must be aware of the environment, the competitor and their performance and carry out necessary actions with regard to this information. In this study, the performance of insurance companies in Iran during 2007-2009 has been evaluated. The weight of each index has been determined using Shannon entropy and then insurance companies have been ranked using four methods of multi attribute decision making including SAW, TOPSIS, VIKOR and LA. The results of the different methods have been combined using Copeland method. The results showed that Iran insurance company has had the best performance during these years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance Companies
  • Performance Evaluation
  • Ranking
  • Multi-Criteria Decision Making