بررسی توانمندی بازاربینی و اوراق گُزینی در صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک فعال در بازار سرمایۀ ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم مالی و بانکداری، دانشگاه منچستر، انگلستان

2 دانشجوی دکتری مالی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله نتایج حاصل از به‌کارگیری مدل­های بازاربینی و اوراق­گزینی در ارزیابی عملکرد صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک فعال بازار سرمایه ارائه می­شود. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که صندوق‎ها تا چه حد در رسالت خود برای کسب بازده بالاتر از بازار موفق بوده­اند و آیا کسب بازده بالاتر از بازار در طول زمان برای این واسطه­های مالی، روندی معنادار داشته و حاصل توانمندی­های مدیریت فعال سبد اوراق بهادار است؟ برای پاسخ به این سؤال‌ها، اطلاعات نمونه­ای متشکل از هشت صندوق سرمایه‎گذاری در سهام، انتخاب شد. توانمندی­های مدیریت فعال در این صندوق‎ها شامل بازاربینی و اوراق­گزینی مطابق دو مدل ترینورـ مازوی و هنریکسون ـ مرتون بررسی شد. بررسی نتایج نشان داد که در میان صندوق‎های موضوع پژوهش، توانمندی بازاربینی به‌صورت معنادار در هیچ موردی وجود ندارد و اوراق­گزینی مثبت تنها در دو صندوق عضو نمونه مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Security Selection and Market Timing Abilities in Mutual Funds in Iranian Capital Market

نویسندگان [English]

  • Hossein Abdoh Tabrizi 1
  • Behrang Asadi 2
  • Sasan Mazaheri 3
1 Ph.D. (Finance), Manchester University, Manchester, England
2 Ph.D. Student in Finance, Tehran University, Iran
3 M.Sc. Student in Industrial Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study is an attempt to apply the market timing and
security selection models to evaluate the performance of Iranian
mutual funds. The research shed light on the questions of ‘how
successful are mutual funds in earning excess returns over those of the
market?’ ‘Do the excess returns during research period have any
meaningful trend for these financial intermediaries or is it the result of
the ability for active management of portfolio?’ To answer these
questions, a sample of 8 mutual funds were chosen to investigate the
ability for active management, including market timing & security
selection, based on Treynor-Mazuy & Henriksson –Merton model.
The results indicated that there is no statistically significant market
timing ability in any of these cases, and positive security selection is
only observed in two mutual funds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active Management
  • Market timing ability
  • mutual fund
  • Performance Evaluation
  • Security Selection Ability