بررسی وجود بازگشت به میانگین در قیمت‌های سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

محققان حیطه مالی همواره به تمایز میان این که قیمت‌های سهام می‌توانند فرآیندهای گام تصادفی (ریشه واحد) باشند یا بازگشتی به میانگین علاقه نشان داده اند. گام تصادفی به این معناست که شوک‌های وارده به قیمت سهام اثر دائمی دارند و قیمت‌ها به مسیر روندی قبلی خود باز نمی گردند. علاوه بر این براساس فرآیندهای گام تصادفی، نوسان پذیری قیمت سهام می‌تواند در بلند مدت بدون هیچ محدودیتی افزایش یابد. در این تحقیق ، با استفاده از سری زمانی قیمت و بکارگیری آزمون دیکی فولر افزوده اقدام به بررسی نمونه ای از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران نموده و با ارائه تعریفی از بازگشت به میانگین به آزمون این ویژگی می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation On the Presence of Mean Reversion in Stock Prices in Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

Financial Scientists have always been eager to distinguish between
whether the price series could be random walk (unit root) or mean
reverting processes.By a random walk we mean that accruing shocks
to the system have permanent impacts and prices do not revert to their
previous trend path, in addition, regarding to random walk processes
the price series volatility could increase with out any limit or
restrictions. In this survey, using the time series of price and utilizing
Augmented Dickey-Fuller Test we have attempted to investigate a
sample of selected firms, listed in Tehran stock exchange. To start we
have developed a simple definition of mean reversion and tested the
presence of such a qualification in price series of the sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Augmented Dickey Fuller Test
  • Efficiency
  • Mean Reversion
  • Random Walk
  • Stationary