شناسایی و دسته‌بندی ریسک‌های تهدیدکننده پروژه های نیروگاهی

نویسندگان

چکیده

پروژه‌های بزرگ و پیچیده صنعتی همواره در معرض بروز ریسک‌های مختلف قرار دارد که موفقیت انجام آنها در گرو مدیریت صحیح این ریسک‌ها است. شناخت ریسک و ارزیابی آن از مهمترین فازهای مدیریت ریسک و زمینه‌ساز موفقیت سایر فعالیت‌های آن است چنانچه ریسک‌ها به درستی تعیین نشوند موجب گمراهی تیم مدیریت ریسک و اتلاف منابع سازمان خواهد شد. این مقاله مروری بر روش‌های شناسایی و انواع ریسک‌های تهدیدکننده پروژه‌های بزرگ صنعتی دارد و با استفاده از نتایج مطالعات گذشته و مطالعه موردی ساخت چند نیروگاه، ریسک‌های تهدیدکننده پروژه‌های نیروگاهی شناسایی و دسته‌بندی نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and classifying the critical risk factors in a power plant project in Iran

چکیده [English]

Large and complex infrastructure projects involve various risk factors and successful implementation of such project depends on effective management of the key risk factors. This paper reviews the literature to identify essential risk variables associated with infrastructure projects. Base of these risk variables and case studies of same projects, a survey is conducted to isolate and assess the critical risk factors for a Gas Turbine power plant project in Iran.49 items are extracted as critical risk factors and are classified to gain better understanding of their impact on the project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gas Turbine power plant project
  • Risk classification
  • Risk identification