بی‌قاعدگی‌های دوره‌ای در بازدهی سهام عادی بورس اوراق بهادار تهران (روش باز نمونه‌گیری بوت استراپ ناپارامتریک)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

به‌دلیل وجود ناهمگنی‌ها در دنیای واقعی، ممکن است قیمت‌ها انحراف قابل توجه و ماندگاری از ارزش‌های بنیادی خود داشته باشند. البته اگر این عناصر ناهمگن اثر چندانی نداشته باشند، قیمت‌های دارایی‌ها و نرخ‌های بازدهی آن‌ها به‌طور عمده توسط عوامل بنیادی اقتصاد و رفتار عقلایی تعیین خواهند شد. در این‌صورت با مشاهده رفتارهای واقعی در بورس اوراق بهادار می‌توان فرصت‌های معاملاتی سودآوری که برای دوره‌هایی ماندگار است را جدا کرد. این شواهد تحت عنوان بی‌قاعد‌گی-های بازار، ارجاع داده می‌شوند. در این پژوهش، روش بازنمونه‌گیری بوت استراپ ناپارامتریک، به-منظور بررسی و پیش‌بینی الگوهای دوره‌ای در بازدهی ماهانه سهام، استفاده شده است. بر طبق نتایج، از بی‌قاعد‌گی‌های مطرح شده در بازارهای سرمایه، اقدام به فروش برای گریز از مالیات و پرده پوشانی، تغییرات دوره‌ای در متوسط بازدهی ماهانه سهام عادی بورس اوراق بهادار تهران طی دوره M11379 تا M121388 را به‌طور قابل توجهی توضیح می‌دهند. همچنین وجود این الگوهای تقویمی در بازدهی که از مهم‌ترین بی‌قاعدگی‌های بازارهای مالی محسوب می‌شوند، با فرضیه کارآیی بازارهادر تناقض است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seasonal Anomalies in TEHRAN Stock Exchange Returns Non Parametric Bootstrap Approach

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nazari 1
  • Elham Farzanegan 2
چکیده [English]

Because of the heterogeneity in behavior, in the real world prices may deviate substantially and persistently from their fundamental values. Of course, if these heterogeneous elements play a rather minor role then asset prices and rates of return will be determined mainly by economic fundamentals and rational behavior. By observing actual behavior in the stock market one can seek to isolate profitable trading opportunities which persist for some time. This evidence is referred to as stock market anomalies. In this paper, nonparametric bootstrapping procedure is used to analysis average monthly seasonality returns. Evidence suggests several explanations for abnormal returns during 2000: M3 to 2010:M2. Tax-loss Selling, Window dressing anomalies explain the existence of these distinct patterns of returns. Also, existence of those calendar seasonalities as the most important financial market anomalies is often promoted as a conflict with the efficient market hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abnormal Returns
  • Efficient Market Hypothesis.
  • Financial Behavior
  • Non Parametric Bootstrap
  • Seasonal Anomalies