شناسایی و وزن‌دهی تورش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد?AHP فازی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران

چکیده

اشراف بر تورش‌های رفتاری باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران با آگاهی بیشتری فرآیند تصمیم‌گیری خود را بررسی نمایند و در صورت مواجهه با تورش‌های گفته شده بتوانند به‌خوبی واکنش نشان داده و از انحراف در تصمیم‌گیری جلوگیری نمایند. در پژوهش حاضر برای وزن‌دهی تورش‌های رفتاری مؤثر در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران تورش‌های 36 گانه در قالب پنج گروه طبقه‌بندی شده و پس ازتنظیم پرسشنامه وتکمیل توسط خبرگان مالی و بورس اوراق بهادار تهران (استادان دانشگاه و مسئولان کارگزاری‌ها) با به‏کارگیری فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی، اولویت‌بندی شدند. در رتبه‌بندی گروه‌های پنج گانه، گروه‌های "شناختی"، "عاطفی"، "پدیده‌های غیر عادی"، "رفتارهای مکاشفه‌ای" و در نهایت گروه "ترجیحی" به‌ترتیب اولویت‌های اول تا پنجم را کسب نمودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining and Prioritizing Behavior Biases of Investors in Tehran Stock Exchange Market: a Fuzzy AHP Approach

نویسندگان [English]

  • saeed fallah poor 1
  • gholamreza abdollahi 2
1
2
چکیده [English]

Having knowledge about behavioral biases, investors are able to evaluate their decision process with more awareness and they can react much better when facing such biases, as a result decisions deviation will be minimized. In this study, 36 different behavioral biases have been categorized into 5 different groups to normalize the effective behavioral biases in the process of decision making of the investors in Tehran Stock Exchange Market. These biases have been normalized and prioritized through using the Fuzzy Analytical Hierarchy Process. In prioritizing the five groups, “cognitive” “emotional”, “unusual phenomena”, “Heuristic behaviors”, and “Errors of preference” groups were in the first to fifth positions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • analytical hierarchy process
  • Behavioral Biases
  • Behavioral finance
  • fuzzy logic.
  • Stock exchange market