نقد فرمول‌های فعلی شاخص‌های بازدهی کل و ارایه فرمولی جدید

نویسنده

دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

.نقد فرمول‌های فعلی شاخص‌های بازدهی کل و ارایه فرمولی جدید: چکیده: مطالعه حاضر با رویکرد کاربرد ریاضی در مالی و متفاوت با شیوه‌ها و روش‌های رایج نگارش مقاله‌های علوم انسانی است. به‎عبارتی دیگر می‌توان این پژوهش را پژوهشی بنیادی و مبتنی بر دانش ریاضی جهت شفافیت و سلامت بیشتر اطلاعات بازار اوراق بهادار نامید. در این مقاله خطاهای اطلاعاتی که در فرمول‌های کنونی محاسبه شاخص‌های بازده دارند، مورد بررسی قرار می‌دهیم و به‎دنبال آن فرمول جایگزینی پیشنهاد می‌کنیم. در پایان به مقایسه‎ی بازده‌های دو فرمول قبلی و فرمول پیشنهادی می‌پردازیم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticizing the Total Return Index formula and suggesting a substituting formula

نویسنده [English]

  • Hamid Reza Farhadi
چکیده [English]

This article is an application of mathematics in finance, whose approach is different from the usual methods of writing articles in humanities. In other words, this research article can be considered as a fundamental study based on mathematics for clearer and safer disclosure of information in capital markets. In this paper, we will challenge the informational inefficiencies existing in total return indexes currently being used, while suggesting a substituting formula. In the end, we study the relationships between the returns of the currently being used formulas on one hand, and the return of the suggested total return index on the other hand.