بررسی معیارهای نوسان‌پذیری، ریسک مطلوب و ریسک نامطلوب در مدل قیمت‌گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکترای مدیرت مالی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده

تئوری‌های نوین مالی (MPT) بر اساس مدل‌سازی ریسک پرتفوی مارکویتز پایه‌ریزی شدند و همه آن‎ها مبتنی بر فرض وجود رفتار میانگین واریانس(MVB) هستند. بنابراین مستلزم در نظر گرفتن فرض نرمال بودن بازدهی و توزیع متقارن بازدهی هستند. از طرف دیگر دامنه این بحث به مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) می‌رسد که به محاسبه ریسک سیستماتیک (?) و استفاده از آن در قیمت‌گذاری دارایی‌ها می‌پردازد.
این پژوهش به بررسی و تحلیل ریسک و معیارهای مختلف آن و نیز بررسی رابطه آن با بازدهی در بازار سهام ایران می‌پردازد تا مشخص سازد که سرمایه‌گذاران در ارزیابی‌های خود برای سرمایه‎گذاری، ریسک را چگونه لحاظ می‌نمایند. از این‎رو به بررسی رفتار بازار در مورد ریسک می‌پردازد و در تلاش جهت تبیین رابطه بین بازدهی و ریسک، مدل‌های قیمت-گذاری جایگزین مدل سنتی CAPM را ارایه می‌نماید.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد، بازدهی ماهانه بورس تهران توزیع نرمال ندارد. معیارهای ریسک مطلوب به شکل قوی‌تری بازدهی ماهانه را تبیین می‌کنند. همچنین نشان می‌دهد، قدرت تبیین مدل CAPM پایین است و تفاوت بازدهی‌های محاسبه شده توسط سه مدل CAPM و نیز بازدهی واقعی معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the volatility, upside risk, downside risk and Capital Asset Pricing Model: Evidences from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohsen Sadeghi 1
  • Abozar Asoroosh 2
  • Mohammad Javad Farhanian 3
چکیده [English]

Modern Portfolio Theories are based on Markowitz’s portfolio optimization model that involves the assumption of Mean Variance Behavior and therefore require the asymmetry and normality of returns. This issue also affects the Capital Asset Pricing Model that estimates systematic risk and uses it in pricing securities.
This article analyzes the various measures of risk. The main purpose of this research is to investigate the relationship between various risk measures and return in Tehran Stock Exchange to clarify that how investors consider risk in their investment decisions. Therefore, this paper investigates the behavior of stock market toward risk. Furthermore, in order to describe the relationship between risk and return, presents alternative models for conventional CAPM that better explain the return.
The results show that monthly returns are not normally distributed. Upside risk criteria strongly explain the monthly returns. Also explanation power of conditional CAPM is low and the difference between the realized returns and the returns that are calculated with three types of CAPM is statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CAPM.