اولویت بندی عوامل مالی موثر بر شاخص قیمت در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش TOPSIS

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر رتبه بندی عوامل مالی موثر در سطح جامعه آماری مورد مطالعه یعنی بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این تحقیق با جمع‏آوری داده‏های مورد نیاز با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد، مدارک، مصاحبه با کارشناسان و بویژه پرسشنامه و از تکنیک TOPSIS برای تجزیه وتحلیل و تبیین مدل هدفگذاری تحقیق بهره گفته شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که به ترتیب نسبت قیمت بر درآمد، سیر تاریخی قیمت سهام، عایدی هر سهم و میزان بازدهی دارایی‌ها بیشترین تاثیر را بر شاخص قیمت سهام دارا میباشند. در پایان مقاله نیز بحث و مقایسه، نتیجه‌گیری و پیشنهادات برای تحقیقات آینده، ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritize Effective Financial Factors on Price Stock in Tehran Stock Exchange with Using TOPSIS Method

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Pakdin Amiri
  • Morteza Pakdin Amiri
  • Alireza Pakdin Amiri
چکیده [English]

The goal of this research was prioritize effective financial factors on price stock in Tehran stock exchange with using TOPSIS method. Based on, it was reviewed literature and interviews and specially questionnaire obtain, effective financial factors to analysis with emphasize on TOPSIS technique. The results shown in the entire ratio price to income, historical event share, EPS and return on assets factors were most effect on price index. Finally, it is presented concluding, discussion, implications for managers, and directions for further research.The goal of this research was prioritize effective financial factors on price stock in Tehran stock exchange with using TOPSIS method. Based on, it was reviewed literature and interviews and specially questionnaire obtain, effective financial factors to analysis with emphasize on TOPSIS technique. The results shown in the entire ratio price to income, historical event share, EPS and return on assets factors were most effect on price index. Finally, it is presented concluding, discussion, implications for managers, and directions for further research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Factors
  • Price index
  • Stock exchange
  • TOPSIS