مطالعات مالی : نگاهی دوباره مروری بر پایان نامه های تحصیلی (قسمت هفتم)

نویسنده

چکیده

مروری بر پایان نامه های تحصیلی در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در موضوعات مربوط به مدیریت مالی اختصاص یافته است که اینک قسمت هفتم آن تقدیم خوانندگان محترم می شود ؛ با این امید که از استقبال و توجه دانشجویان و دانش پژوهان برخوردار می شود.

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this section the titles of several theses are presented:
1- Financial Terms Used in Annual Reports of Iranian
Companies, by farhad hasanini
2- The Relationship Between Earnings, Dividends Investments in Iranian Companies, by sasan mehrani
and
3- An Investigation of the Relationship Between Share Price Changes and Shareholder's tax Rate, by morteza Asadi

کلیدواژه‌ها [English]

  • -