شناخت ابعاد نظام مالی در انگلستان

نویسنده

چکیده

در این مقاله اجزاء یک سیستم مالی پیشرفته شامل مشارکت کنندگان در سیستم، انواع اوراق بهادار، انواع بازارها،تنظیم داد و ستد و مقررات حاکم بر سیستم مالی مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی دقیق و کاربردی تر موضوعات مطروحه نظام مالی کشور انگلستان مورد توجه قرار گرفته است و بازارهای مالی در این کشور شامل بازار پول، بازار اوراق قرضه و بازار سهام تشریح گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The goal of this article is to describe many aspects of British Financial Systems, such as, types of securities used, types of
financial markets, the process of dealing and settling the transactions, and the many aspects of financial regulations .