موضوعات = 57. روش‌های پژوهش عملیاتی
مدل‏سازی عامل‏گرای رفتار سهام‏داران در بازار سرمایه ایران

دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 130-150

10.22059/frj.2018.259369.1006670

عادل آذر؛ علیرضا سارنج؛ علی اصغر صادقی مقدم؛ علی رجب زاده؛ هاشم معزز


گزینش سبد بهینۀ سرمایه‌گذاری با به‎کارگیری مدل توسعه‌یافتۀ چندهدفه مارکویتز و الگوریتم جست‎وجوی هارمونی

دوره 18، شماره 3، آذر 1395، صفحه 483-504

10.22059/jfr.2016.62452

خداکرم سلیمی فرد؛ ابراهیم حیدری؛ زهرا مرادی؛ رضا مغدانی