کلیدواژه‌ها = مرز کارا
بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش تبرید شبیه‌ سازی شده

دوره 17، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 141-158

10.22059/jfr.2015.52036

سعید قدوسی؛ رضا تهرانی؛ مهدی بشیری


مدل های برنامه ریزی آرمانی در انتخاب پرتفولیوی بهینه

دوره 4، شماره 13، شهریور 1378

دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ احمد تلنگی


مدل های برنامه ریزی آرمانی در انتخاب پرتفولیوی بهینه

دوره 4، شماره 14، خرداد 1378، صفحه 50-71

دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ احمد تلنگی