هزینه‌های معاملاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سهام و اثر آن بر عملکرد صندوق‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه اقتصاد، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مالی، دانشگاه کوئینز، کینگستون، کانادا.

چکیده

هدف: صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایران، طی سال‌های 1390 تا 1396، سالانه به‌طور متوسط 330 درصد گردش معاملاتی داشته‌اند. انجام معاملات آن هم در ابعاد بزرگ، هزینه‌های معاملاتی شایان توجهی را به سرمایه‌گذاران تحمیل می‌کند؛ اما همیشه به سود منجر نمی‌شود. هدف این پژوهش، تخمین هزینه‌های معاملاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایران و کشف رابطه این هزینه‌ها با عملکرد صندوق‌هاست.
روش: علاوه بر مالیات و کارمزد که شناخته‌شده‌تر هستند، هزینه‌های ناشی از شکاف مظنه خرید و فروش و هزینه‌های ناشی از معاملات بزرگ (اثر قیمتی) نیز وجود دارد که محاسبات آنها پیچیده‌تر است. در این پژوهش، به‌کمک داده‌های با تواتر بالای معاملات سهام و دفتر سفارش‌ها و همچنین، اطلاعات صورت‌های مالی فصلی 15 صندوق سرمایه‌گذاری سهامی در ایران که به‌صورت دستی جمع‌آوری و استفاده شده‌اند، دو هزینه یادشده برآورد شد؛ سپس به بررسی اثر هزینه‌های معاملاتی روی بازدهی تعدیل‌شده با ریسک صندوق‌ها (آلفای چهار عاملی) پرداخته شد.
یافته‌ها: صندوق‌های تحت مطالعه‌، سالانه به‌طور متوسط معادل 11 درصد ارزش صندوق را صرف مجموع هزینه‌های معاملاتی ناشی از معاملات سهام بورسی می‌کنند. این مقدار، در مقایسه با بازدهی سالانه صندوق‌ها در بازه زمانی تحقیق که معادل 6/15 درصد است، چشمگیر تلقی می‌شود. همچنین در کل بازه زمانی مورد مطالعه، رابطه معناداری بین هزینه‌های معاملاتی و عملکرد صندوق‌ها وجود ندارد، هرچند که در زیربازه سال‌های 1392 تا 1393، این اثر منفی و معنادار به‌دست آمده است.
نتیجه‌گیری: معاملات زیاد مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران، قادر نیست عملکرد آنها را بهبود دهد و در بهترین حالت، هزینه‌های معاملاتی را پوشش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mutual Fund Transaction Costs and Their Effect on Funds Performance

نویسندگان [English]

  • Ali Ebrahim Nejad 1
  • Seyyed Mehdi Barakchian 2
  • Hamed Moradian 3
1 Assistant Prof., Department of Economics, Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Economics, Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
3 MSc. Student, Department of Finance, Queen’s University, Kingstone, Canada.
چکیده [English]

Objective: Iranian mutual funds’ average turnover rate stood at 330% in the years from 2001 to 2007. Such a high rate could lead to excessive trading costs for investors without necessarily bringing in high returns. The goal of this paper is to estimate transaction costs and examine their effect on the performance of the funds.
Methods: In addition to the explicit costs of trading such as transaction taxes and commissions, there are other, implicit, components such as bid-ask spread and price impact which are harder to compute and less recognized by investors. This paper used high frequency (tick-by-tick) trade and limit order book data, as well as the hand-collected quarterly holding and trading data for a sample of Iranian equity mutual funds to estimate the aforementioned trading costs. Then, the effect of trading costs on the risk-adjusted fund returns was examined using the four-factor alpha as our proxy.
Results: Funds understudy spend on average 11% of their AUM annually on trading costs which is a considerable amount in comparison to their return (15.6%), during the sample period. The present study found no significant effect of trading costs on the funds’ performance in the sample. However, during the subperiod of 2013-2014, a negative and significant relationship was discovered between them.
Conclusion: As the obtained results of the present study proved, more trading activities of the Iranian fund managers’ do not lead to higher returns; accordingly a high trading volume generates only enough excess return to offset the associated transactions costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mutual funds
  • Trading costs
  • Price impact
  • Bid-ask spread
  • Fund performance
احمدپور، احمد و نصیری، مهراب (1395). بررسی تأثیر قیمت معاملات بلوک در بازار سهام ایران. تحقیقات مالی. 18 (1)، 38-23.
خان احمدی، زهرا و فرشیدپور، علیرضا (1397). بررسی تأثیر نسبت گردش معاملات بر ریسک سرمایه‌گذاری و بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (با تأکید بر تنوع پرتفوی و درصد مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی). سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، تهران، دانشگاه صالحان.
رستگار، م. ع.، ساعدی‌فر، خ. (1396). استراتژی بهینه اجرای معاملات بزرگ با رویکرد شبیه‌سازی عامل‌گرا.  تحقیقات مالی، 19(2)، 262-239.
قالیباف اصل، حسن و کردی، ملیحه (1392). بررسی ارتباط بین نسبت فعالیت معاملاتی و ریسک، بازده و تنوع پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک. دانش سرمایه‌گذاری، 2 (5)، 129- 144.
گروسی، مرتضی (1397). عملکرد سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران، دانشگاه صنعتی شریف.
گل‌ارضی، غلامحسین و ضیاچی، علی اصغر (1393). بررسی رفتار جمعی سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با رویکردی مبتنی بر حجم معاملات. تحقیقات مالی، 16(2)، 359- 371.
مرادزاده‌فرد، مهدی؛ حسین‌پور، امیرحسین و مولایی‌نژاد، مهدی (1394). تأثیر برخی عوامل و ویژگی‌های صندوق‏های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازدهی این صندوق‌ها. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 3 (2)، 96-79.
نبی‌زاده، احمد و سپهوند، فرشید (1399). تأثیر مدیریت فعال بر عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک فعال در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 22 (3)، 366-387.
 
References
Ahmadpour, A., Nasiri, M. (2016). Surveying Price impact of block trades in the Iran stock market. Financial Research Journal, 18(1), 23-38. (in Persian)
Almgren, R. F. (2003). Optimal execution with nonlinear impact functions and trading-enhanced risk. Applied mathematical finance, 10(1), 1-18.
Almgren, R., Thum, C., Hauptmann, E. & Li, H. (2005). Direct estimation of equity market impact. Risk, 18(7), 58-62.
Beebower, G. L. & Priest, W. (1980). The tricks of the trade. The Journal of Portfolio Management, 6(2), 36-42.
Brennan, M. J., Chordia, T., Subrahmanyam, A. & Tong, Q. (2012). Sell-order liquidity and the cross-section of expected stock returns. Journal of Financial Economics, 105(3), 523-541.
Busse, J. A., Chordia, T., Jiang, L. & Tang, Y. (2021). Transaction costs, portfolio characteristics, and mutual fund performance. Management Science, 67(2), 1227-1248.
Carhart, M. M. (1997). On persistence in mutual fund performance. The Journal of finance, 52(1), 57-82.
Chalmers, J., Edelen, R. M. & Kadlec, G. B. (1999). An analysis of mutual fund trading costs. Available at SSRN 195849.
Chan, L. K. & Lakonishok, J. (1997). Institutional equity trading costs: NYSE versus Nasdaq. The Journal of Finance, 52(2), 713-735.
Chen, J., Hong, H., Huang, M. & Kubik, J. D. (2004). Does fund size erode mutual fund performance? The role of liquidity and organization. American Economic Review, 94(5), 1276-1302.
Chiyachantana, C. N., Jain, P. K., Jiang, C. & Wood, R. A. (2004). International evidence on institutional trading behavior and price impact. The Journal of Finance, 59(2), 869-898.
Edelen, R., Evans, R. & Kadlec, G. (2013). Shedding light on “invisible” costs: Trading costs and mutual fund performance. Financial Analysts Journal, 69(1), 33-44.
Elton, E. J., Gruber, M. J., Das, S. & Hlavka, M. (1993). Efficiency with costly information: A reinterpretation of evidence from managed portfolios. The review of financial studies, 6(1), 1-22.
Frazzini, A., Israel, R. & Moskowitz, T. J. (2018). Trading costs. Available at SSRN 3229719.
Garoosi, M. (2018). Performance of investors in predicting funds’ return. Master’s Thesis Sharif University of Technology, Tehran. (in Persian)
Ghablibf Asl, H. & Kordi, M. (2013). Examining the effect of turnover on the risk, return, and portfolio diversification of the mutual funds. Journal of Investment Knowledge, 2 (5), 129-144. (in Persian)
Golarzi, G., Ziyachi, A. (2014). A Survey in Investor Herding Behavior with Trading Volume Approach in Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 16(2), 359-371. 
(in Persian)
Hasbrouck, J. (2009). Trading costs and returns for US equities: Estimating effective costs from daily data. The Journal of Finance, 64(3), 1445-1477.
Holthausen, R. W., Leftwich, R. W. & Mayers, D. (1990). Large-block transactions, the speed of response, and temporary and permanent stock-price effects. Journal of Financial Economics, 26(1), 71-95.
Investment Company Institute. (2018). ICI Factbook 2019. Technical report.
Jondeau, E., Lahaye, J. & Rockinger, M. (2015). Estimating the price impact of trades in a high-frequency microstructure model with jumps. Journal of Banking & Finance, 61, S205-S224.
Keim, D. B. & Madhavan, A. (1996). The upstairs market for large-block transactions: Analysis and measurement of price effects. The Review of Financial Studies, 9(1), 1-36.
Keim, D. B. & Madhavan, A. (1997). Transactions costs and investment style: an inter-exchange analysis of institutional equity trades. Journal of Financial Economics, 46(3), 265-292.
Khan Ahmadi, Z. & Farshidpour, A. (2018). Investigating the effect of turnover ratio on investment risk and return on mutual funds (with emphasis on portfolio diversity and ownership percentage of individuals and legal entities). Third International Conference on Dynamic Management, Accounting and Auditing, Tehran, Salehan University.
(in Persian)
Khan Ahmadi, Z. & Farshidpour, A.R. (2018). Effect of turnover on investment risk and return of the mutual funds. Third International Dynamic Auditing, Accounting, and Management Conference, University of Salehan, (in Persian)
Kraus, A. & Stoll, H. R. (1972). Price impacts of block trading on the New York Stock Exchange. The Journal of Finance, 27(3), 569-588.
Kyle, A. S. (1985). Continuous auctions and insider trading. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1315-1335.
Lee, C. M. & Ready, M. J. (1991). Inferring trade direction from intraday data. The Journal of Finance, 46(2), 733-746.
Lipson, M. & Puckett, A. (2007). Institutional trading during extreme market movements. SSRN eLibrary.
Moradzadehfard, M., Hosseinpour, A., Molaeinejad, M. (2015). Effect of Some factors and Specifications in Mutual Funds on the Return of Them. Journal of Asset Management and Financing, 3(2), 79-96. (in Persian)
Nabizade, A., Sepahvand, F. (2020). The Effect of Active Management on Mutual Fund Performance in Tehran Stock Exchange Market. Financial Research Journal, 22(3), 366-387. (in Persian)
Rastegar, M. & Saedifar, K. (2017). Optimal Execution Strategy: An Agent-based Approach. Financial Research Journal, 19(2), 262-239. (in Persian)
Wermers, R. (2000). Mutual fund performance: An empirical decomposition into stock‐picking talent, style, transactions costs, and expenses. The Journal of Finance, 55(4), 1655-1695.