بررسی همگرایی شاخص قیمت بورس در بازارهای سهام با تأکید بر بازار ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه کردستان،سنندج، ایران

چکیده

هدف: در پژوهش حاضر، فرضیه همگرایی شاخص قیمت بازارهای سهام در کشورهای منتخب، طی ژانویه 2007 تا فوریه 2017 آزمون شده است.
روش: روش مورد استفاده روش تحلیل خوشه‎ای است.
یافتهها: نتایج پژوهش به طور کلی همگرایی بازارهای سهام مورد بررسی را تأیید نمی­کند. با وجود این، دو خوشه همگرا و یک خوشه واگرا بین بازارهای سهام وجود دارد. در عین حال نتایج نشان می­دهد عملکرد بازار سهام ایران نه ‌تنها به صورت جزیره­ای و مستقل نیست، بلکه در بلندمدت به سمت همگرایی با سایر بازارهای جهانی پیش می‎رود.
نتیجه‎گیری: این همگرایی به احتمال قوی به دو دلیل وزن بزرگ صنایع نفتی، پتروشیمی و معدنی در بورس ایران رخ داده است که از نوسان‎های جهانی قیمت کالاها تأثیر زیادی می‎پذیرند، زیرا مهم­ترین شرکای تجاری ایران نیز در خوشه همگرای ایران قرار گرفته­اند. از این رو لازم است سیاست‌گذاران حوزه مالی با ایجاد تنوع بیشتر در بازار  سهام، از شدت تأثیرگذاری تلاطم­های بین‌المللی بر بازار داخلی کاسته و آن را مدیریت کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Price Index Convergence Emphasizing on Iran Stock Market

نویسندگان [English]

  • Ali Fegheh Majidi 1
  • Behnaz Nanavay Sabegh 2
  • Ahmad Mohammadi 3
1 Assistant Prof. of Economics, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
2 MSc. Student in Economic Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
3 Assistant Prof. of Economics, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Objective: In this research, the hypothesis of convergence of the stock price indices in selected countries over the period from January 2007 to February 2017 has been investigated.
Methods: Cluster analysis method is used for estimation purposes in the present study.
Results: The results did not confirm the overall convergence of the stock markets under investigation. However, there are two convergent clusters and one non-convergent (divergent) cluster among those stock markets. The results also showed that Iran stock market doesn’t behave independently and there is a tendency towards convergence with other international stock markets.
Conclusion: This tendency towards convergence might have taken place through two channels: first; through the effect of international volatility of oil and other commodities on Iran stock market and second; through foreign trade as Iran and its main trading allies lie in the same cluster. We can also claim that financial policymakers should moderate and manage the effects of international financial volatilities on domestic market by implementing policies which can help make domestic market more diversified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cluster Analysis
  • convergence
  • Price index
  • Stock market
  • Iran
پورعبادالهان کویچ، محسن؛ اصغرپور، حسین؛ معصوم‎زاده، سارا (1395). بررسی همگرایی بازده دارایی‏ها در ایران. فصلنامه نظریه‏های کاربردی اقتصاد، 3 (3)، 132- 115.
جعفری صمیمی، احمد؛ یحیی‎‏زاده‎فر، محمود؛ دولت‌آبادی، میرکریم (1383). بررسی رابطه روش‏های تأمین مالی (منابع خارجی) بر بازده و قیمت سهام شرکت‏های بورس اوراق بهادار تهران. دوماهنامه علمی ـ پژوهشی دانشور رفتار، مدیریت و پیشرفت، دانشگاه شاهد، 11(5)، 39- 45.
جوادی، جواد (1374). بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر روی شاخص قیمت سهام و تصمیم‏گیری سرمایه‏گذاران در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1369-1372. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی تهران.
راعی، رضا (1385). انتخاب سبد سرمایه ریسکی با استفاده از شبکه‏های عصبی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 13(4)، 70–83.
رستمی، محمدرضا؛ باقی نیری، فرزانه؛ قاسمی، جواد (1390). بررسی رفتار قیمت سهام شرکت‏های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تئوری آشوب. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 2(7)، 1- 17.
سلامی، فریبا (1394). بررسی همگرایی درآمدی بین استان‏های ایران با استفاده از تحلیل خوشه‏ای. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کردستان.
شهبازی، کیومرث؛ فیضی، سلیمان؛ فتاحی، سید یوسف (1396). بررسی روندهای تصادفی مشترک بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای سهام شرکای اصلی تجاری. فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات مالی، 19(2)، 281- 298.
شیرین بخش، شمس‎الله؛ بزازان، فاطمه؛ زارعی، مبینا (1394). اثر تکانه‌های قیمت نفت برشاخص قیمت بازار سهام رهیافت SVAR. مدیریت دارایی و تأمین مالی. 3(2)، 15- 32.
صادقی شاهدانی، مهدی؛ محسنی، حسین (1392). تأثیر قیمت نفت بر بازده بازار سهام: شواهدی از کشورهای صادر کننده نفت خاورمیانه. پژوهشهای برنامهریزی و سیاستگذاری انرژی، 3(1)، 1- 16.
صادقی، مهلا (1393). بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با سایر بورس های جهان و دلایل قوت و ضعف آن. پژوهش حسابداری، 3(4)، 175- 193.
عسگری فیروزجایی، احسان؛ سلمانی، کامران (1395). همگرایی و ادغام بورس‏ها در عرصه جهانی. مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار.
فطرس، محمدحسن؛ هوشیدری، مریم (1395). بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت خام بر نوسانات بازدهی بورس اوراق بهادار تهران رویکرد GARCH چند متغیره. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران. 5(18)، 147- 177.
محسنی زنوزی، سید جمال‌الدین؛ جوهری سلماسی، پریسا؛ هلالی، علیرضا (1390). بررسی همگرایی بلند‏مدت نرخ سود بانکی با بازدهی بازار سهام در ایران. معرفت اقتصاد اسلامی، 3(1)، 35- 46.
یحیی‎زاده‎فر، محمود؛ آقاجانی، حسنعلی؛ پاکدین، علیرضا (1390). عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام با رویکرد فازی در بورس اوراق بهادار تهران. دو ماهنامه علمی ـ پژوهشی دانشور رفتار، مدیریت و پیشرفت، 1(47)، 511- 522.
References
Adler, M., & Dumas, B. (1983). International portfolio choice and corporation finance: A synthesis. The Journal of Finance, 38(3), 925-984.
Alesina, A., & Perotti, R. (1994). The political economy of growth: a critical survey of the recent literature. The World Bank Economic Review, 8(3), 351-371.
Alesina, A., & Rodrik, D. (1996). Distributive Politics and Economic Growth', Quarterly Journal of Economics, CIX (2), May, 465-90. International Library of Critical Writings in Economics, 68, 367-392.
Apergis, N., Christou, C., & Miller, S. M. (2014). Country and industry convergence of equity markets: International evidence from club convergence and clustering. The North American Journal of Economics and Finance, 29, 36-58.
Apergis, N., Christou, C., & Payne, J. (2011). Political and institutional factors in the convergence of international equity markets: Evidence from the club convergence and clustering procedure. Atlantic Economic Journal, 39(1), 7-18.
Asgari Firuz Dahi, E., & Salmani, K. (2015). Convergence and integration of exchanges In the global arena. Research and Development Management of the Stock Exchange Company. (in Persian)
Baca, S. P., Garbe, B. L., & Weiss, R. A. (2000). The rise of sector effects in major equity markets. Financial Analysts Journal, 56(5), 34-40.
Baele, L., Ferrando, A., Hördahl, P., Krylova, E., & Monnet, C. (2004). Measuring financial integration in the euro area (No. 14). European Central Bank.
Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (1992). Convergence. Journal of political Economy, 100(2), 223-251.
Barro, R. J., Sala-i-Martin, X., Blanchard, O. J., & Hall, R. E. (1991). Convergence across states and regions. Brookings papers on economic activity, (1), 107-182.
Barseghyan, L., & DiCecio, R. (2010). Institutional causes of output volatility. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 92(3), 205-223.
Bekaert, G., & Harvey, C. R. (1995). Time‐varying world market integration. The Journal of Finance, 50(2), 403-444.
Bekaert, G., & Harvey, C. R. (1997). Emerging equity market volatility. Journal of Financial economics, 43(1), 29-77.
Bekaert, G., & Harvey, C. R. (2000). Foreign speculators and emerging equity markets. The Journal of Finance, 55(2), 565-613.
Bekaert, Geert and Harvey, Campbell R., Emerging Equity Markets in a Globalizing World (April 7, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2344817.
Bernard, A. B., & Durlauf, S. N. (1996). Interpreting tests of the convergence hypothesis. Journal of econometrics, 71(1), 161-173.
Bhanot, K., & Kadapakkam, P. R. (2006). Anatomy of a government intervention in index stocks: Price pressure or information effects? The Journal of Business, 79(2), 963-986.
Boardman, A. E., & Laurin, C. (2000). Factors affecting the stock price performance of share issued privatizations. Applied Economics, 32(11), 1451-1464.
Brown, S. P., & Yücel, M. K. (2002). Energy prices and aggregate economic activity: an interpretative survey. The Quarterly Review of Economics and Finance, 42(2), 193-208.
Bruno, G., De Bonis, R., & Silvestrini, A. (2012). Do financial system convergence. Journal of Comparative Economics, 40(1), 134-144.
Bulut, H., Kaya, P., & Kocak, E. (2015). Testing convergence of return on assets: Empirical evidence from the Turkish banking sector. Journal of International and Global Economic Studies, 8(2), 40-48.
Campbell, J. Y., & Hamao, Y. (1992). Predictable stock returns in the United States and Japan: A study of long‐term capital market integration. The Journal of Finance, 47(1), 43-69.
Caporale, G. M., Erdogan, B., & Kuzin, V. (2015). Testing stock market convergence: a non-linear factor approach. Empirica, 42(3), 481-498.
Cavaglia, S., Brightman, C., & Aked, M. (2000). The increasing importance of industry factors. Financial Analysts Journal, 56(5), 41-54.
Chien, M. S., Lee, C. C., Hu, T. C., & Hu, H. T. (2015). Dynamic Asian stock market convergence: Evidence from dynamic cointegration analysis among China and ASEAN-5. Economic Modelling, 51, 84-98.
Diamonte, R. L., Liew, J. M., & Stevens, R. L. (1996). Political risk in emerging and developed markets. Financial Analysts Journal, 52(3), 71-76.
Djankov, S., Ganser, T., McLiesh, C., Ramalho, R., & Shleifer, A. (2010). The effect of corporate taxes on investment and entrepreneurship. American Economic Journal: Macroeconomics, 2(3), 31-64.
Durlauf, S. N., & Quah, D. T. (1999). The new empirics of growth. Chapter 4 in JB Taylor and M. Woodford (ed.) Handbook of Macroeconomics.
Easterly, W., & Levine, R. (1997). Africa's growth tragedy: policies and ethnic divisions. The Quarterly Journal of Economics, 112(4), 1203-1250.
Easterly, W., Alesina, A. F., & Baqir, R. (1997). Public Goods and Ethnic Divisions.
Erb, C. B., Harvey, C. R., & Viskanta, T. E. (1996). Political risk, economic risk, and financial risk. Financial Analysts Journal, 52(6), 29-46.
Ferreira, M. A., & Ferreira, M. A. (2006). The importance of industry and country effects in the EMU equity markets. European Financial Management, 12(3), 341-373.
Ferreira, M. A., & Gama, P. M. (2005). Have world, country, and industry risks changed over time? An investigation of the volatility of developed stock markets. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 40(1), 195-222.
Fotros, M. H., &  Hoshidari, M. (2016). The Effect of Crude Oil Price Volatility on Volatility in Tehran Stock Market GARCH Multivariate Approach. Journal of Iranian Energy Economics, 5(18), 147-177. (in Persian)
Fritsche, U., & Kuzin, V. (2011). Analysing convergence in Europe using the non-linear single factor model. Empirical Economics, 41(2), 343-369.
Goetzmann, W. N., Li, L., & Rouwenhorst, K. G. (2005). Long-term global market correlations. Journal of Business, 78(1), 1-38.‏
Howell, L. D., & Chaddick, B. (1994). Models of political risk for foreign investment and trade: An assessment of three approaches. The Columbia Journal of World Business, 29(3), 70-91.
Islam, N. (2003). What Have We Learnt from Convergence Debate? Journal of Economic Surveys, 17(3), 309-362.
Jafari Samimi, A., Yahya Zazdefar, M. & Dolatabadi, M. K. (2002). Investigating the relationship between financing methods (external sources) on stock returns and stock prices in Tehran Stock Exchange. Daneshvar (Raftar) Management and Achievement, Shahed University, 11(5), 39-45. (in Persian)
Javadi, J. (1995). Investigating the Effect of Macroeconomic Variables on Stock Price Index and Investor Decision in Tehran Stock Exchange between 1369-1372. Master thesis, Shahid Beheshti University of Tehran. (in Persian)
Kaijage, P. E. S., & Nzioka, M. O. M. (2009). Determining the extent of financial integration in East Africa using Beta convergence and co-integration analysis. The Operations Research Society of Eastern Africa Journal.
Lyócsa, S., & Baumöhl, E. (2014). Risk-return convergence in CEE stock markets: structural breaks and market volatility. Finance a Uver, 64(5), 352.
Mohseni Zonouzi, S. J., Johairi Salmasi, P., & Helali, A. (2011-12). Long-term convergence of bank interest rate with stock market returns in Iran. Ma'rifat-e Eghtesadi-e Islami, 3(1),46-35. (in Persian)
Narayan, P. K., Mishra, S., & Narayan, S. (2011). Do market capitalization and stocks traded converge? New global evidence. Journal of banking & finance, 35(10), 2771-2781.
Niţoi, M., & Pochea, M. M. (2016). Testing financial markets convergence in Central and Eastern Europe: A non-linear single factor model. Economic Systems, 40(2), 323-334.
Phillips, P. C. B., Sul, D. (2006). Economic Transition and Growth. Mimeo, University of Auckland.
Phillips, P. C., & Sul, D. (2007). Transition modeling and econometric convergence tests. Econometrica, 75(6), 1771-1855.
Phillips, P. C., & Sul, D. (2009). Economic transition and growth. Journal of Applied Econometrics, 24(7), 1153-1185.
Pourebadollahan Covich, M., Asgharpour, H., & Masoomzadeh, S. (2016). Investigation of Convergence of Returns in Asset Markets in Iran. The Quarterly Journal of Applied Economics Theory, 3(3), 115-132. (in Persian)
Rai, R. (2006-7). Risk capital portfolio selection using neural networks. The Quarterly journal of accounting and auditing, 13(4), 70-83. (in Persian)
Rostami, M. R., Baghi Niri, F. & Ghasemi, J. (2011). Investigating stock price behavior of companies accepted in Tehran Stock Exchange using chaos theory. Journal of Financial Engineering and Management of Securities, 2(7), 1-17. (in Persian)
Sadeghi, M. (2014). A Comparative Study of the Tehran Stock Exchange and Other Stock Exchanges in the World and the Reasons for the Strengths and Weaknesses. Accounting Research, 3(4), 175-193. (in Persian)
Sadeghi Shahdani, M., & Mohseni, H. (2013). Impact of Oil Price on Stock Market Returns: Evidence from OPEC. Quarterley Journal of Energy Policy and Planning Reaserch, 3(1), 1-16. (in Persian)
Salami, F. (2015). Investigating the Income Convergence in Provinces of Iran: A Cluster Analysis. Master's thesis, University of Kurdistan. (in Persian)
Shahbazi, K., Fayzii, S. & Fatahi, S. (2017). An Invistagation Common Random Trends in Tehran Stock Price Index and Main Trade Partner. Journal of Financial Reaserch, 19(2), 281-298. (in Persian)
Shirafkan, M., Masoomzadeh, S., & Sayareh, M. (2017). Investigation of Convergence of Returns on Stock Markets in Iran. International Journal of Management, Innovation & Entrepreneurial Research, 3(1), 23-29.
Shirinbakhsh, S., Bazazan, F. & Zareei M. (2015). Evaluation of oil price shocks on stock market price. The Quarterly Journal Of Asset Management And Financing, 3(2), 15-32. (in Persian)
Stock, J. H., & Watson, M. W. (1998). Median unbiased estimation of coefficient variance in a time-varying parameter model. Journal of the American Statistical Association, 93(441), 349-358.
Yahya Zadefar, M., Aghajani, H. A., & Pakdin, A. (2011). Factors Affecting Stock Price Index with Fuzzy Approach in Tehran Stock Exchange. Daneshvar (Raftar) Management and Achievement, Shahed University, 1(47), 511-522. (in Persian)