ارزیابی فعالیت‌های گزارش‌ نشده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با استفاده از معیار شکاف بازده

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد اقتصاد مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، ارزیابی میزان ارزش افزوده حاصل از فعالیت‌های گزارش‌نشده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است.
روش: در این پژوهش با استفاده از شاخص شکاف بازده، تأثیر فعالیت‌های غیرقابل مشاهده صندوق‌های سرمایه‎گذاری مشترک در فاصله زمانی گزارش‎های فصلی آن‎ها بررسی می‌شود.
یافته‎ها: فعالیت‌های گزارش ‌نشده صندوق‌ها صرفاً به اندازه پوشش هزینه‌ها و کارمزدهای صندوق، ارزش افزوده ایجاد می‌کنند.
نتیجه‎گیری: در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، نظارت گسترده و الزامات سخت‌گیرانه‎ای برای افشای اطلاعات وجود دارد، به همین دلیل یکی از شفاف‌ترین نهادهای مالی موجود در بازارهای مالی به شمار می‎روند. با وجود این میزان افشای اطلاعات، فعالیت‌هایی که به‎صورت فصلی در این صندوق‎ها طی فاصله زمانی میان افشای ترکیب سبد دارایی‌ها منتشر می‌شوند، برای سرمایه‌گذاران قابل مشاهده نیست. در این پژوهش، برای نخستین بار با استفاده از داده‌های ترکیب سبد دارایی‌های صندوق‌ها و شاخصی به نام شکاف بازده، میزان ارزش افزوده فعالیت‌های گزارش‌ نشده صندوق‌ها اندازه‌گیری شده است. نتایج نشان می‌دهد فعالیت‌های گزارش ‌نشده صندوق‌ها صرفاً به اندازه پوشش هزینه‌ها و کارمزدهای صندوق، ارزش افزوده ایجاد می‌کنند و بازده فراتری از آن برای سرمایه‌گذاران صندوق به ارمغان نمی‌آورند. به علاوه، این پژوهش نشان می‌دهد میزان ارزش افزوده مدیران این نوع صندوق‌ها در زمان‌هایی که بازار صعودی است افزایش می‎یابد که با یافته‌های پژوهش‌های پیشین در بازارهای توسعه‌یافته همخوانی دارد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Unobserved Actions of Iranian Mutual Funds using Return Gap Criteria

نویسندگان [English]

  • Ali Ebrahimnejad 1
  • Seyed Mahdi Barakchian 1
  • Majid Ghanipour 2
1 Assistant Prof. of Economics, Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
2 M.Sc. Financial Economics, Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: This study aims at measuring the effect of added valued of unobserved actions of mutual funds.
Methods: Using Return Gap criteria– the difference between the return of hypothetical and actual return – the researchers examined the effect of indiscernible activities in mutual funds throughout seasonal reports.
Results: The results showed that unreported activities in mutual funds create just enough value to offset their costs.
Conclusion: We studied the unobserved actions of Iranian mutual funds among quarterly disclosure of holdings. We measured the effect of these unobserved actions using return gap – the difference between the return of a hypothetical constant portfolio matching the fund’s beginning of quarter and the fund’s actual return. The results indicated that these actions create just enough value to offset the costs associated with them; hence, the net effect on returns to fund investors is zero. We further documented that the funds are able to create more value through these activities in bull markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holding-based performance
  • Evaluation
  • Mutual funds holdings
  • Quarterly disclosure
  • Return Gap
  • portfolio management
اعتمادی، حسین؛ داغانی، رضا؛ ‎عزیزخانی، مسعود؛ فرهبخش، سارا (1393). زمان‏سنجی در ارزیابی پرتفوی سرمایه‏گذاری، شواهدی از بازار سرمایه. تحقیقات مالی، 16 (1)، 25- 36.
رحمانی، علی؛ حکمت، هانیه (1393). ثبات در عملکرد صندوق‎های سرمایه‎گذاری. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 7 (28)، 119- 133.
سعیدی، علی؛ سعیدی، حسین (1391). ارتباط بین جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازده بازار: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 13 (32)، 35- 56.
سعیدی، علی؛ مقدسیان، ایمان (1389). ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهام در ایران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 3 (9)، 5- 24.
صالح‌آبادی، علی؛ حساس یگانه، یحیی؛ ‎ضرغام بروجنی، حمید؛ عبادی، جواد (1395). بررسی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با رویکرد سنجش ثبات رفتار. تحقیقات مالی، 18 (1)، 331- 346.
عبده تبریزی، حسین؛ اسدی، بهرنگ؛ ‎مظاهری، ساسان (1392). بررسی توانمندی بازاربینی و اوراق گُزینی در صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک فعال در بازار سرمایه ایران. تحقیقات مالی، 15 (2)، 247- 268.
References
Abdo Tabrizi, H., Asadi, B. and Mazaheri, S. (2013). Study of security selection and market timing abilities in mutual funds in Iranian capital market. Financial Research, 15(2), 247- 268. (in Persian)
Carhart, M. M. (1997). On persistence in mutual fund performance. The Journal of finance, 52(1), 57-82.
Daniel, K., Grinblatt, M., Titman, S., & Wermers, R. (1997). Measuring mutual fund performance with characteristic‐based benchmarks. The Journal of finance, 52(3), 1035-1058.
Elton, E. J., Gruber, M. J., & Blake, C. R. (1995). Fundamental economic variables, expected returns, and bond fund performance. The Journal of Finance, 50(4), 1229-1256.
Elton, E. J., Gruber, M. J., & Blake, C. R. (1996). The Persistence of Risk-Adjusted Mutual Fund Performance. Journal of Business, 69(2), 133-157.
Elton, E. J., Gruber, M. J., Das, S., & Hlavka, M. (1993). Efficiency with costly information: A reinterpretation of evidence from managed portfolios. Review of Financial studies, 6(1), 1-22.
Etemadi, H. Daghani, R., Azizkhani, M, and Farahbakhsh, S. (2014). Timing in portfolio evaluation: Evidence of capital market, Financial Research, 16(1), 25- 36. (in Persian)
Fama, E. F., & French, K. R. (1996). Multifactor explanations of asset pricing anomalies. The journal of finance, 51(1), 55-84.
Frank, M. M., Poterba, J. M., Shackelford, D. A., & Shoven, J. B. (2004). Copycat funds: Information disclosure regulation and the returns to active management in the mutual fund industry. The Journal of Law and Economics, 47(2), 515-541.
Grinblatt, M., & Titman, S. (1989a). Mutual fund performance: An analysis of quarterly portfolio holdings. Journal of business, 62(3), 393-416.
Grinblatt, M., & Titman, S. (1989b). Portfolio performance evaluation: Old issues and new insights. Review of Financial Studies, 2(3), 393-421.
Investment Company Institute (2016). 2016 Investment Company Fact Book. (56th edition).
Kacperczyk, M., Nieuweburgh, S. V., & Veldkamp, L. (2014). Time-varying fund manager skill. The Journal of Finance, 69(4), 1455-1484.
Kacperczyk, M., Sialm, C., & Zheng, L. (2008). Unobserved actions of mutual funds. Review of Financial Studies, 21(6), 2379-2416.
Latzko, D. A. (1999). Economies of scale in mutual fund administration. Journal of Financial Research, 22(3), 331-339.
Lehmann, B. N., & Modest, D. M. (1987). Mutual fund performance evaluation: A comparison of benchmarks and benchmark comparisons. Journal of Finance, 42, 233–265.
Rahmani, A. & Hekmat, H. (2014). Persistence in Mutual funds performance. Quarterly Journal of Securities Exchange, 7(28), 119 - 133. (in Persian)
Saeidi, E. & Mogadasian, A. (2011). Iranian equity funds performance appraisal. Quarterly Journal of Securities Exchange, 3(9), 5- 24. (in Persian)
Saeidi, E. & Saeidi, H. (2012). Mutual funds cash flow and market return: Evidences from Tehran stock exchange, Financial Research, 13(32), 35- 56. (in Persian)
Salehabadi, A., Hassas Yeganeh, Y, Zargham Boroujeni, H. & Ebadi, J. (2016). A Study of Mutual Fund Performance Using Performance Persistence Approach, Financial Research, 18(2), 331 - 346. (in Persian)
Sharpe, W. F. (1992). Asset allocation: Management style and performance measurement. The Journal of Portfolio Management, 18(2), 7-19.
Wahal, S., & Wang, A. Y. (2011). Competition among mutual funds. Journal of Financial Economics, 99(1), 40-59.
Wermers, R. (2001). The potential effects of more frequent portfolio disclosure on mutual fund performance. Perspective, 7(3), 1-11.