زمان‏ سنجی در ارزیابی پرتفوی سرمایه ‏گذاری، شواهدی از بازار سرمایه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

3 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه ایلام، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران مرکزی،ایران

چکیده

در این پژوهش برای ارزیابی مهارت زمان‌سنجی با استفاده از مدل ترینر و مازوی (بسط داده‌ شده فاما برای عملکرد مدیریت در‌خصوص نحوه تخصیص منابع میان واحدهای سرمایه‌گذاری)، به بررسی عملکرد مدیر پرتفوی صندوق و شرکت‏های سرمایه ‏گذاری طی دورة زمانی ۱۳۸۴‌ـ 1390 می‌پردازیم. نتایج نشان ‏می‏دهد که مدیران پرتفوی صندوق‏ها و شرکت‏های سرمایه‌گذاری مهارت مناسبی در زمان‌سنجی بازار طی دوره پژوهش ندارند‏ و تنها در برخی دوره‌های مالی به بازده بیشتری از بازار دست یافته ‏اند. علاوه بر این، نتایج نشان می‌دهد که با توجه به بازده به‌دست‌آمده، مدیریت پرتفوی صندوق‏ها و شرکت‏های سرمایه گذاری عملکرد مناسبی در تخصیص منابع نداشته‌اند و شواهدی بر تأیید زمان‌سنجی مدیریت در تخصیص منابع نشان نمی‏دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Timing in Portfolio Evaluation: Evidence of capital market

نویسندگان [English]

  • Hossein Etemadi 1
  • Reza Daghani 2
  • Masoud Azizkhani 3
  • Sarah Farahbakhsh 4
1 Ass Professor of Accounting , TMU
2 Tarbiat Modares University (TMU)
3 Ass. Professor of Accouting , Ilam University
4 M.A Business Management (Finance)
چکیده [English]

Using the Treynor and Mazoy model (expanded by Fama to evaluate management performance for asset allocation among investment units), this paper examines the management’s performance in Funds and Investment companies in Tehran Stock Exchange during 2004-2010. The results do not support the application of management market timing during the study period and managers were only able to create additional return over the market return in few periods. The results from the return model do not show that managers of Funds and investment companies obtained an appropriate asset allocation to investment units. Overall, our results do not provide support for the management use of market timing skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allocation, selectivity, manager skills
  • Treynor – Mazoy Model