محاسبه نرخ بهره بهینه اوراق قرضه فاجعه‌آمیز بیمه رشته آتش‌سوزی کشور با استفاده از رویکرد نظریه مقدار کرانی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

3 دکترای اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران، ایران

چکیده

در چند دهه اخیر، انتشار نوعی از اوراق بهادار با نام اوراق قرضه حوادث فاجعه­آمیز برای پوشش خسارات حوادث فاجعه­آمیز نظیر زلزله، سیل و غیره رواج یافته است. هدف از این پژوهش، تعیین نرخ بهره بهینه‌ای برای این اوراق است که از نظر خریداران جذابیت داشته باشد. این پژوهش با استفاده از اطلاعات خسارات بیمه آتش‌سوزی در فاصله زمانی سال 1328 تا 1388، به بررسی رویکرد فراتر از آستانه برای اندازه‌گیری ارزش در معرض خطر اوراق بهادار فاجعه‌آمیز می‌پردازد. مقدار آستانه u، با استفاده از تقریب توانی نرمال انتخاب شده و تفاوت میان u و VaR بالاتر از آستانه، به­عنوان ریسک اوراق بهادار فاجعه‌آمیز انتخاب شده است. درنهایت، نرخ بهینه این اوراق، با فرض سررسید 3 ساله و ارزش اسمی 1,000 واحد پولی برابر با 52/21% به‎دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Calculation of Optimal Interest Rate of Fire Insurance Catastrophe Bonds in Iran using Extreme Value Theory

نویسندگان [English]

  • Mostafa Gorgani 1
  • Ahmad Asl Hadad 2
  • Behnam Shahriar 3
1 Financial M.S. K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
2 Assistant Professor K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
3 Ph.D. Economy of Mazandran University, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

In recent decades, issuing of Catastrophe Bonds for covering the catastrophe losses such as earthquakes, floods, etc. are getting more widespread. The purpose of this paper is determination of the optimal interest rates for investors of these securities, so that it becomes attractive for them. This paper uses fire insurance data in the period of 1328 to 1388 and considers the Peaks over Threshold (POT) for measuring the catastrophe bonds value at risk. The u threshold has been selected with using normal power approximation, and the difference between it and the VaR higher than this threshold has been considered as catastrophe bonds risk. Finally, the optimal rate for these bonds, with maturity of 3 years and in 1000 nominal value of the currency, is calculated to 21.52%.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catastrophe Bonds
  • Value at Risk
  • Generalized Pareto Distribution
  • Normal Power Distribution
  • Bootstrap Simulation