ویژگی های کیفیِ سود و هزینه سرمایه سهام عادی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه بین¬المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ¬مرکزی، تهران، ایران

چکیده

پاره‌ای از محدودیت­های ذاتی حسابداری تعهدی، موجب می­شود سود حسابداری با سود واقعی واحد اقتصادی متفاوت باشد. به همین دلیل ارزیابی کیفیت سودِ گزارش شده، حجم وسیعی از مطالعات را در حسابداری به خود اختصاص داده است. کاهش کیفیت اطلاعات حسابداری، ازجمله کیفیت سود، موجب افزایش ریسک اطلاعات و درنهایت افزایش ریسک سرمایه­گذاران می­شود که افزایش بازده مورد مطالبه آنها را در پی دارد. از آنجایی که از دیدگاه شرکت سرمایه­پذیر، هزینه سرمایه سهام عادی، همان نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادی است، انتظار می­رود ویژگی­های کیفی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی تأثیر داشته باشد. در این پژوهش تأثیر شش ویژگی کیفی سود که به دو دسته ویژگی­های مبتنی بر اطلاعات حسابداری (شامل پایداری سود و قابلیت­پیش­بینی سود) و ویژگی­های مبتنی بر بازار (شامل ضریب واکنش سود، ضریب واکنش تعدیل شده سود، مربوط بودن سود به ارزش سهام و به‎هنگام بودن اطلاعات سود) تقسیم شده­اند، با استفاده از اطلاعات مالی 56 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال­های1380 تا 1389 بر هزینه سرمایه سهام عادی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته­های پژوهش، وجود رابطه معکوس بین ویژگی­های پایداری سود، قابلیت­ پیش­بینی سود، ضریب واکنش سود، ضریب واکنش تعدیل شده سود و هزینه سرمایه سهام عادی را تأیید می­کند؛ ولی ارتباط بین به‎هنگام بودن اطلاعات سود و همچنین مربوط بودن سود به ارزش سهام و هزینه سرمایه سهام عادی، از نظر آماری بااهمیت نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Earnings Attributes and Cost of Equity

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Kordestani 1
  • Siyamak Tayefeh 2
1 Associate Prof., Imam Khomeini International University, Ghazvin, Iran
2 MSc. In Accounting, Islamic Azad University, Central Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Some of inherent limitations of accrual accounting make the actual earnings and accounting earnings different. So assessment of reported earnings quality has allocated extensive bulk of accounting studies to itself. The decrease information quality such as earnings quality increases information risk and also the investor’s risk. It’ll increase their expected return. Since cost of equity is the same as common shareholders expected return for the investee company, it’s expected that earnings attributes affect cost of equity. In this study earnings attributes have divided into two groups: Attributes based on accounting information (earnings persistence and earnings predictability) and attributes based on market information (earnings response coefficient, adjusted earnings response coefficient, earnings value relevance and earnings timeliness), then relationship between this six earnings attributes, by using the information of 56 listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE) for the fiscal years 1995-2005 and cost of equity has been investigated. The results show there are significant relation between earnings persistence, earnings predictability, earnings response coefficient, adjusted earnings response coefficient and cost of equity. but there aren’t significant relation between earnings value relevance, earnings timeliness and cost of equity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cost of equity
  • Earnings Attributes Based on Accounting Information
  • Attributes Based on Market Information