تخمین احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی با استفاده از مدل‎های ریزساختار بازار

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 دکترای مدیریت مالی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی (PIN) به­عنوان شاخص سنجش ریسک اطلاعات در نظر گرفته می‌شود. این مقاله به­دنبال تخمین احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های ریزساختار مبتنی بر اطلاعات است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران به­طور معناداری متفاوت از صفر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Probability of Private Information Based Trade Using Microstructure Model

نویسندگان [English]

  • Reza Raee 1
  • Shapour Mohammadi 1
  • Reza Eyvazloo 2
1 Associate Prof., Faculty of Management University of Tehran, Iran
2 Ph.D., Student, Faculty of Management University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Probability of Private information Based Trade (PIN) has introduced as information risk measure. This paper is going to estimate probability of private information based trade (PIN) in Tehran Stock Exchange using microstructure models. Our results show that PIN is significantly different from zero for Tehran Stock Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information-Based Trade
  • PIN
  • Information Based Models and Market Microstructure