بررسی رابطه بین اهرم مالی و هموار‌سازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده

چکیده

معمولا مدیران شرکت‌هایی که بدهی‌های آنان افزایش عمده‌ای دارد، انگیزه بیشتری دارند تا از طریق مدیریت سود، اعتباردهندگان را راضی نگه دارند. البته درخواست گزارش حسابرسی سالیانه توسط شرکت‌های معتبر حسابرسی که عمدتأ جزو شرایط برخی تامین‌کنندگان مالی (قرض‌دهندگان) است، موجب می‌شود مدیران در زمینه مدیریت سود با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های عمده‌ای مواجه شوند. بنابراین شرکت‌هایی که دستخوش افزایش عمده در اهرم مالی می‌شوند، کمتر اقدام به دستکاری سود خواهند نمود. در این تحقیق به طور تجربی رابطه بین اهرم مالی و هموارسازی سود (یکی از جنبه‌های مدیریت سود) بررسی شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی دوره هشت ساله از سال 1377 تا پایان سال 1384 بوده است. نتایج بیانگر این است که بین اهرم مالی و هموارسازی سود رابطه معنی‌دار منفی وجود دارد. هم‌چنین در شرکت‌هایی که جریان‌های نقدی آزاد بالاتری دارند، بین اهرم مالی و هموارسازی سود رابطه معنی‌دار منفی بیشتری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Relationship between FinancialLeverage And Income smoothing In The Stock Exchange Of Tehran

چکیده [English]

The management of the firms with the high incremental debt usually has more incentives to satisfy the creditors via the earning management. Of course, the demand of annually auditing reports by professional auditing institutions that is one of the provider's (creditor's) conditions, cause to management face chief limitations and forbiddances in the field of earning management. Accordingly, the firms with high increment in the financial leverage manipulate income lesser. In this study the relationship between financial leverage and income smoothing has been surveyed. The research has been investigated in the Tehran Stock Exchange from 1377 to the end of 1384. The results indicate that there is a meaningful and negative relationship between financial leverage and income smoothing. There is a further negative and meaningful relationship between financial leverage and income smoothing in the firms with the higher free cash flows, too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accruals
  • Discretionary accruals
  • Earning management
  • Financial Leverage
  • Free Cash Flow
  • Non Discretionary Accruals