بررسی تحلیلی تحقیقات انجام شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

این مقاله به بررسی، طبقه‌بندی و تحلیل مطالعات انجام شده در بازار سرمایه (بورس اوراق‌بهادار تهران) می‌پردازد. هدف نهایی از این تحقیق، تعیین مطالعات بورس در زمینه‌های گوناگون و ارایه یک بانک اطلاعاتی از مجموعه مطالعات انجام شده در قالب پایان‌نامه‌های دانشگاهی و مقالات چاپ شده در نشریات علمی است. طبقه‌بندی و تحلیل مطالعات انجام شده در بازار سرمایه در طی سال‌های 1382-1370 و براساس رویکرد توصیفی و تحلیل محتوای 405 مطالعه انجام شده است. مطالعات به پنج دسته امور مالی، حسابداری مالی، حسابرسی، حسابداری مدیریت و سایر موضوعات تقسیم‌بندی شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که امور مالی 1/57 درصد، حسابداری مالی
3/14درصد، حسابرسی 4/5 درصد، حسابداری مدیریت 2/4 درصد و سایر موضوعات در حدود 19 درصد مطالعات را در بر گرفته است، هم‌چنین، بیشترین تحقیقات به‌ترتیب در زمینه محتوای اطلاعاتی صورت‌های مالی، تصمیم‌گیری و گزارش‌گری مالی، پیش‌بینی (قیمت، بازده، سود) و کارآیی بازار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

We review, classify and analyze the studies in capital market (Tehran Stock Exchange). We want to classify different subjects that have been researched and then we prepare a database of thesis and articles that have been published. The period of our review is between 1370-1382 from 405 studies collected. These studies are classified in five groups that are finance, financial accounting, management accounting, auditing and other subjects. We show that nearly 57.1 percent of studies include finance, 14.3 percent financial accounting, 5.4 percent management accounting and 19 percent other subjects. Auditing, 4.2 percent
We also show that most frequent studies are information content of financial statements, decision making and financial reporting, predicting (of price, return and earnings) and market efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditing
  • capital market
  • Empirical Studies
  • Finance
  • Financial Accounting
  • Information Content
  • Management Accounting
  • Tehran Stock Exchange