طراحی الگوی صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر با توجه به فقه امامیه

نویسندگان

چکیده

دنیای کنونی، دنیای فناوری است و عقب ماندن از قافله فناوری به جز وابستگی برای کشورها ارمغان دیگری به همراه نخواهد آورد. در این راستا، کارآفرینی به عنوان عملی ترین راه حل جهت توسعه فناوری مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع مشکلات مختلفی را از جنبه های مدیریتی، بازاریابی، حقوقی و مالی به کارآفرین تحمیل می نماید. ویژگی های منحصر به فرد شرکت های کارآفرینی فناورانه، موجب آن گردیده است تا نهادهای مالی متداول و به خصوص بانک‌ها از ارائه تسهیلات به این شرکت ها خودداری نمایند. با توجه به این محدودیت ها یکی از راه های حفظ و بقای طرح های کارآفرینی فناورانه، حضور صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر می باشد. این مقاله به دنبال ارائه الگویی جهت تاسیس این صندوق ها در کشور بر مبنای فقه امامیه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

New technology companies are leading the way for future economic growth. At the forefront of this economic shift are venture capital funds. Technology based projects is entrepreneurial projects that have all obstacles for establishing small business and entrepreneur should face these barriers first. Financial problems are the most basic problems. For some specifications that only belong to technological entrepreneurship companies, current financial institutions avoid present facilities. Therefore, survival of these companies depends on venture capital funds. This paper wanted to answer this question: Is it possible to design a pattern of venture capital fund with due attention to Emamiyeh jurisprudence?
The result shows that designing the pattern of venture capital fund with due attention to Emamiyeh jurisprudence is possible and proposed model consists of three foundations; they are: fund raising, investment, exit strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emamiyeh Jurisprudence
  • Entrepreneurship
  • Investment Fund
  • technology
  • Venture capital