بررسی اثر نسبت B/M و اندازه شرکت با میزان سود آوری شرکت ها

نویسنده

چکیده

یکی از مهم ترین شاخص ها در اندازه گیری عملکرد شرکت ها سود حاصله از عملیات آن ها است، شرکت هائی که از قدرت سودآوری بیش تری برخوردار باشند، سهام آن ها مورد پسند بازار قرار می گیرد. بنابراین بررسی، شناخت رفتار سود می تواند یاری دهنده تصمیم گیرندثان در جهت خرید ، یا فروش سهام شرکت ها باشد. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت به عنوان دو عامل مهم منعکس کننده رفتار سود در شرکت های مربوطه هستند.
هدف این تحقیق یافتن الگوئی است که بر اساس آن رفتار قیمت سهام در رابطه با اندازه شرکت، نسبت B/M توضیح داده شود، نهایتا به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا این دو عامل منعکس کننده رفتار سود هستند یا خیر؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The purpose of this study is to analyze the effect of B/M ratio and size o ROE ratio in the Tehran Stock Exchange. The results could help the investors to make better decisions and in this regards they can increase their overall return.
The study examines the correlation between:
1. B/M ratio and ROE ratio
2. Size of firm and ROE ratio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • B/M ratio
  • dividend
  • Earning
  • El/BE ratio
  • EPS
  • ROE
  • Size