تبیین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

این مقاله قصد دارد تا نتایج تحقیق پیرامون تبیین مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) در بورس اوراق بهادار تهران را بیان کند. این مقاله تلاش دارد مدل CAPM را به گونه ای تبیین کند که بتواند مدیران پرتفوی وسایر سرمایه گذاران را در بهینه سازی سبد سهام و سرمایه گذاری های خود در بورس اوراق بهادار تهران یاری نماید.
نتایج به دست آمده ازتحقیق نشان می دهدکه مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای توان تبیین مقطعی رفتار بازده در شرایطی که جهت حرکت بازار رو به پایین و صرف ریسک بازار منفی باشد، در بورس تهران را دارد. رابطه مقطعی ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران از نوع شرطی است. رابطه ریسک و بازده با شرط رو به بالا بودن جهت حرکت بازار و مثبت بودن صرف ریسک بازار، مثبت است. در این شرایط با افزایش ریسک، نرخ بازده افزایش می یابد. در مواردی که صرف ریسک بازار منفی باشد، رابطه مقطعی ریسک، بازده معکوس و با افزایش ریسک، بازده کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study tends to present the result of the conditional CAPM
(CCAPM) study in Tehran Stock Exchange Market. It tends to use
CCAPM to lead portfolio managers and other investors to optimize
their investments regarding conditional risk and return relation in
Tehran Stock Exchange Market.
The study results shows that conditional CAPM is able to describe the cross-section relation & risk- returns behavior in upward & downward markets in Tehran Exchange.
It says that the relation between risk & return is subject to market movements, as: in the upward markets when risk goes up, the expected return goes up too. But in the downward markets when the risk goes up, expected return comes down. So in the downward markets when market premium is negative, the expected return decreases while the risk increases.
This study is important because Tehran Exchange market is young & growing. It says that we can use improved models in this young market the same as markets in western countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beta
  • Expected Rate of Return
  • Price Indexe
  • Risk Free Rate of Return
  • Risk premium
  • Secureties Portfolio