تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادارتهران

نویسنده

چکیده

رو ش های مختلف تحلیل تکنیکی که در بازارهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد در ایران نیز تا اندازه ای قابل استفاده است. اما محدودیت هایی مانند کم معامله بودن سهام برخی از شرکت ها،وقفه های چهار روزه در دریافت برگه سهام ووجوه حاصل از فروش سهام، کم بودن حجم معاملات کل بورس و دست کاری مکرر سازو کار عرضه و تقاضا توسط بازیگران مسلط بازار موجب تحدید کاربرد این رو ش ها می شود. به رغم و جود موانع فوق روش های تحلیل تکنیکی در تحلیل شرکت های بزرگ و پر معامله قابل استفاده و مفید به نظر می رسد. از میان مرسوم ترین رو ش های قابل استفاده در بازار بورس تلهران می توان به میانگین های متحرک ساده، شاخص قدرت نسبی و نرخ تغییر، نمودار حجم، باندهای بولینگرواستوکاسیک ها اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Some of various methods of technical analysis can be used in Tehran Stock Exchange. However restrictions such as delay in trades, low liquidity, controlling supply, and demand mechanism limits applicability of this methods. In spite of above impediments technical analysis is useful for highly liquid and large size companies. Among the most common technical methods, some useful methods for Tehran Stock Exchange are Simple Moving Average, Relative Strength Index, Rate of Change, Volume, and Bollinger Bands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bollinger Bands
  • Moving Average
  • Rate of Change
  • Relative Strength Index
  • Technical Analysis
  • Tehran Stock Exchange