نویسنده = محمد علی رستگار
استراتژی سفارش‌گذاری: تقابل واکنش بازار و ریسک اجرای معاملات

دوره 20، شماره 2، 1397، صفحه 151-172

10.22059/frj.2018.253673.1006625

محمد علی رستگار؛ فریده تیموری؛ بهنام باقریان