موضوعات = 004. بازارها و نهادهای مالی
ارزیابی ریسک سیستمی در نظام مالی کشور با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر

دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 121-142

10.22059/frj.2019.260749.1006682

علی رحیمی باغی؛ مهدی عرب صالحی؛ محمد واعظ برزانی


اثر رقابت بر رفاه بیمه‎گذاران و ریسک بیمه‎گران

دوره 18، شماره 2، تیر 1395، صفحه 201-218

10.22059/jfr.2016.61588

هاشم آقازاده؛ فاطمه عباسی بنی


بررسی عملکرد صندوق‌های سرمایهگذاری مشترک با رویکرد سنجش ثبات رفتار

دوره 18، شماره 2، تیر 1395، صفحه 331-346

10.22059/jfr.2016.59270

علی صالح آبادی؛ یحیی حساس یگانه؛ حمید ضرغام بروجنی؛ جواد عبادی


زمان‏ سنجی در ارزیابی پرتفوی سرمایه ‏گذاری، شواهدی از بازار سرمایه

دوره 16، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 25-36

10.22059/jfr.2014.51838

حسین اعتمادی؛ رضا داغانی؛ مسعود عزیزخانی؛ سارا فرهبحش


بررسی ارتباط جریان های نقدی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران

دوره 15، شماره 2، آبان 1392، صفحه 201-214

10.22059/jfr.2013.51077

سید علی حسینی؛ سید حسین حسینی؛ احسان جعفری باقرآبادی