موضوعات = 004. بازارها و نهادهای مالی
ارزیابی تأثیر مشخصه‌های بانک بر کانال وام‌دهی بانک‌ها با رویکرد FAVAR

دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 1-25

10.22059/frj.2021.327426.1007220

جواد سرکانیان؛ رضا راعی؛ سعید شیرکوند؛ عزت اله عباسیان


ارزیابی ریسک سیستمی در نظام مالی کشور با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر

دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 121-142

10.22059/frj.2019.260749.1006682

علی رحیمی باغی؛ مهدی عرب صالحی؛ محمد واعظ برزانی


اثر رقابت بر رفاه بیمه‎گذاران و ریسک بیمه‎گران

دوره 18، شماره 2، تیر 1395، صفحه 201-218

10.22059/jfr.2016.61588

هاشم آقازاده؛ فاطمه عباسی بنی


بررسی عملکرد صندوق‌های سرمایهگذاری مشترک با رویکرد سنجش ثبات رفتار

دوره 18، شماره 2، تیر 1395، صفحه 331-346

10.22059/jfr.2016.59270

علی صالح آبادی؛ یحیی حساس یگانه؛ حمید ضرغام بروجنی؛ جواد عبادی


زمان‏ سنجی در ارزیابی پرتفوی سرمایه ‏گذاری، شواهدی از بازار سرمایه

دوره 16، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 25-36

10.22059/jfr.2014.51838

حسین اعتمادی؛ رضا داغانی؛ مسعود عزیزخانی؛ سارا فرهبحش


بررسی ارتباط جریان های نقدی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران

دوره 15، شماره 2، آبان 1392، صفحه 201-214

10.22059/jfr.2013.51077

سید علی حسینی؛ سید حسین حسینی؛ احسان جعفری باقرآبادی