نویسنده = محمدرضا مهرگان
ارزیابی شرکت سهامی بیمة ایران با استفاده از نسبت‌های مالی و مدل‌سازی ریاضی

دوره 17، شماره 2، مهر 1394، صفحه 393-414

10.22059/jfr.2015.57318

محمدرضا مهرگان؛ حسین صفری؛ عبدالحسین جعفرزاده


شناسایی و دسته‌بندی ریسک‌های تهدیدکننده پروژه های نیروگاهی

دوره 9، شماره 23، خرداد 1386

عزت الله اصغری زاده؛ محمد رضا مهرگان؛ آزیتا سعیدی