کلیدواژه‌ها = سرمایه‌گذاری
بررسی عملکرد مدل پنج‌عاملی فاما و فرنچ با استفاده از آزمون GRS

دوره 18، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 691-714

10.22059/jfr.2017.62587

رضا عیوضلو؛ علی قهرمانی؛ علیرضا عجم


زمان‏ سنجی در ارزیابی پرتفوی سرمایه ‏گذاری، شواهدی از بازار سرمایه

دوره 16، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 25-36

10.22059/jfr.2014.51838

حسین اعتمادی؛ رضا داغانی؛ مسعود عزیزخانی؛ سارا فرهبحش