نمایه نویسندگان

آ

 • آذر، عادل مبانی تئوریک طراحی آزمایشات در تجزیه و تحلیل سود (مدلی برای تصمیم گیری و مقایسه های چندگانه) [دوره 2، شماره 5، 1373]

ا

 • اسدی، مرتضی بررسی تغییرات سهام بعد از تقسیم سود [دوره 2، شماره 7، 1374]

پ

ت

ج

س

 • سجادی، اصغر کاربرد مفهوم ارزش افزوده اقتصادی در تصمیمات مالی [دوره 2، شماره 5، 1373]

ش

 • شوشتریان، زکیه بررسی کارایی بازار بورس اوراق بهادار ایران [دوره 2، شماره 7، 1374]

ص

 • صادقی، محمد مطالعات مالی :نگاهی دوباره مروری بر پایان نامه های تحصیلی(قسمت سوم) [دوره 2، شماره 5، 1373]
 • صادقی، محمد معرفی کتاب [دوره 2، شماره 5، 1373]
 • صادقی، محمد مطالعات مالی : نگاهی دوباره مروری بر پایان نامه های تحصیلی (قسمت چهارم ) [دوره 2، شماره 7، 1374]
 • صادقی، محمد معرفی کتاب [دوره 2، شماره 7، 1374]
 • صداقت، پرویز فرهنگ واژگان مالی [دوره 2، شماره 5، 1373]
 • صداقت، پرویز فرهنگ واژگاه مالی [دوره 2، شماره 7، 1374]
 • صنوبر، ناصر استراتژیهای تخصیص دارایی [دوره 2، شماره 7، 1374]

ط

 • طالبی، دکتر قدرت ا... مشکلات روش های قیمت گذاری سهام شرکتهای مشمول واگذاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1374]

ف

 • فرد، احمد ظریف آیا مدیران و سهامداران از معیار مناسبی برای اندازه گیری ارزش شرکت استفاده می کنند ؟ [دوره 2، شماره 7، 1374]

ک

گ

 • گنابادی، محمود توصیه های نظری به خریداران سهام در بازارهای موثر [دوره 2، شماره 5، 1373]

ن