دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بهینه‌سازی پرتفوی اعتباری بانک‌ها با استفاده از رویکرد اکچوئری و شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1401

10.22059/frj.2021.311064.1007074

سارا رئیسی؛ سعید ّباجلان؛ سعید فلاح پور


احساسات عقلانی و غیرعقلانی سرمایه‌گذاران و بازده بازار سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

10.22059/frj.2023.337938.1007292

محمد ندیری؛ حمیدرضا پناهیان


مدل‌سازی رابطه بین توانایی‌های شناختی و بازده سرمایه‌گذاران سبدگردانان با تأکید بر ابعاد سوگیری‌ شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

10.22059/frj.2023.344275.1007345

مولود ایرجی زاد؛ عزت اله عباسیان؛ سید رضا سید جوادین


تحلیل تاثیر سود نقدی بر احتمال نکول مطابق با نظریه علامت‌دهی و نمایندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

10.22059/frj.2023.352275.1007419

علیرضا نجارپور؛ سعید فتحی؛ علی فروش باستانی


تاثیر ویژگی های شرکت بر ارتباط بین تامین مالی سرمایه درگردش و عملکرد مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22059/frj.2023.331857.1007245

طاهر پرکاوش؛ محمدرضا مهربان پور


ابعاد حقوقی پارادایم مقررات‌گذاری و آزادسازی بانکی در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22059/frj.2023.346348.1007369

جعفر نوری یوشانلوئی؛ محیا نجفی خواه


تأثیر سیاست تقسیم سود بر اجزای ریسک نقدشوندگی مبتنی بر تجزیه کوواریانس‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22059/frj.2023.348773.1007392

حمیدرضا موذنی؛ سعید فتحی


الگوریتم نقطه‌درونی در بهینه‌سازی سبد سهام چند هدفه: رویکرد GlueVaR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22059/frj.2023.352338.1007424

الهه گوهرنیا؛ غلامرضا منصورفر؛ فهیمه بیگلری


شناسایی عوامل موثر بر ریسک تامین مالی پروژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22059/frj.2023.352427.1007423

کیامرث فتحی هفشجانی؛ غلامرضا شرفی؛ فائق احمدی