دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی رفتار توده‌وار در صنایع پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22059/frj.2022.341895.1007324

محمدرضا رستمی؛ مریم عبدالحسینی؛ zeinab Aidi


یک الگوی مالی پایدار برای کسب و کارِ بانک‌های اجتماعی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22059/frj.2022.322172.1007170

پرستو محمدی؛ حمیدرضا کریمی


بررسی قدرت مدل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در پیش‌بینی روند قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22059/frj.2022.320064.1007149

مهدی حیدری؛ حمیدرضا امیری


اثر تعدیلی ویژگی های شخصیتی سرمایه گذاران بر رابطه بین استفاده از مشاوره مالی و رفتار معاملاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401

10.22059/frj.2022.338835.1007303

محمد نظری پور؛ بابک زکی زاده