دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بهینه‌سازی پرتفوی اعتباری بانک‌ها با استفاده از رویکرد اکچوئری و شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1401

10.22059/frj.2021.311064.1007074

سارا رئیسی؛ سعید ّباجلان؛ سعید فلاح پور


احساسات عقلانی و غیرعقلانی سرمایه‌گذاران و بازده بازار سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

10.22059/frj.2023.337938.1007292

محمد ندیری؛ حمیدرضا پناهیان


مدل‌سازی رابطه بین توانایی‌های شناختی و بازده سرمایه‌گذاران سبدگردانان با تأکید بر ابعاد سوگیری‌ شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1402

10.22059/frj.2023.344275.1007345

مولود ایرجی زاد؛ عزت اله عباسیان؛ سید رضا سید جوادین


تاثیر ویژگی های شرکت بر ارتباط بین تامین مالی سرمایه درگردش و عملکرد مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22059/frj.2023.331857.1007245

طاهر پرکاوش؛ محمدرضا مهربان پور


پیش بین سود/زیان بانک توسعه تعاون مبتنی بر روش یادگیری جمعی دو مرحله ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402

10.22059/frj.2023.359246.1007464

سید باقر فتاحی؛ سید مظفر میربرگ کار؛ ابراهیم چیرانی؛ محمد رضا وطن پرست


طراحی سیستم توصیه کننده سهام مبتنی بر الگوریتم فیلترینگ مشارکتی برای بورس اوراق بهادار تهران.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

10.22059/frj.2023.360955.1007479

مرضیه نوراحمدی؛ علی رحیمی؛ حجت الله صادقی


بررسی اثرات سرایت نااطمینانی بین بخشی با استفاده از مدل متغیر- زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22059/frj.2023.359630.1007466

حمیدرضا حمیدی؛ میرفیض فلاح شمس؛ حسین جهانگیرنیا؛ مژگان صفا