موضوعات = 21. مالی رفتاری
بررسی ارتباط نامتقارن احساسات سرمایه‌گذاران و نوسان‌های شاخص کل به‌روش مارکوف سوئیچینگ

دوره 25، شماره 4، 1402، صفحه 661-687

10.22059/frj.2023.356277.1007444

کیوان شهاب لواسانی؛ لیلا شعبانی رضوانی؛ محمد ابراهیم سماوی


تأثیر رفتارهای مخرب سرمایه‌گذاران بر کوته‌بینی مدیران

دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 127-151

10.22059/frj.2022.342181.1007326

علی تامرادی؛ رضا رستمی نیا؛ زینب رضائی؛ امین نوشادی


سرمایه‌گذاری صنعت‎پایه و سرمایه‌گذاران خرد

دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 557-578

10.22059/jfr.2018.253837.1006627

مجتبی سلیمانی مارشک؛ سیدعباس هاشمی؛ سعید صمدی


مدلی جهت قیمت گذاری سهام مبتنی بر نظریه چشم انداز

دوره 18، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 59-76

10.22059/jfr.2016.59620

فرخ برزیده؛ محمد کفاش پنجه شاهی؛ سیدمجید شریعت پناهی؛ محمد تقی تقوی فرد


شواهد اخیر از رفتار سرمایه‏گذاران در بورس اوراق بهادار تهران: شواهد اولیه و بینش آینده

دوره 18، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 95-125

10.22059/jfr.2016.59622

ابوالحسن جلیلوند؛ مجتبی رستمی نوروزآباد؛ سامان رحمانی


راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس بر‌اساس معیارهای پاداش‌ـ ریسک انتخاب سهام

دوره 16، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 113-128

10.22059/jfr.2014.51843

سید مجید شریعت پناهی؛ محسن سهرابی عراقی؛ عبداله شریعتی