کلیدواژه‌ها = درماندگی مالی
بررسی و مقایسه عملکرد مدل‌های متعارف و ترکیبی در پیش‌بینی درماندگی مالی

دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 214-235

10.22059/frj.2022.330529.1007241

محمدجواد ساده وند؛ هاشم نیکومرام؛ حسن قالیباف اصل؛ میرفیض فلاح شمس