کلیدواژه‌ها = بورس اوراق بهادار
بررسی عوامل حاکم برآگاهی‌‏بخشی اعلان قیمت سهام با استفاده از رویکرد دیماتل

دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 343-368

10.22059/frj.2023.357932.1007454

محمدحسین رمضانی زارع؛ میثم عرب زاده؛ علی نمکی؛ محمد علی پور


شواهد اخیر از رفتار سرمایه‏گذاران در بورس اوراق بهادار تهران: شواهد اولیه و بینش آینده

دوره 18، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 95-125

10.22059/jfr.2016.59622

ابوالحسن جلیلوند؛ مجتبی رستمی نوروزآباد؛ سامان رحمانی


بررسی واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به رویدادهای ناگهانی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 17، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 103-122

10.22059/jfr.2015.52759

سعید سعیدا اردکانی؛ آی ناز بهلکه؛ نگار میرزاد؛ طاهره السادات توسلی


اولویت بندی عوامل مالی موثر بر شاخص قیمت در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش TOPSIS

دوره 10، شماره 26، بهمن 1387

مجتبی پاکدین امیری؛ مرتضی پاکدین امیری؛ علیرضا پاکدین امیری