نویسنده = علی ابراهیم نژاد
بررسی اثر تمایلی در صندوق‎های سرمایه‌گذاری مشترک ایران

دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 222-248

10.22059/frj.2021.297422.1006993

علی ابراهیم نژاد؛ سید مهدی برکچیان؛ نوید نشاط امیدواران


الگوی درون‌روز معاملات سهام و نقش معامله‌گران مطلع از اطلاعات نهانی

دوره 22، شماره 1، 1399، صفحه 1-26

10.22059/frj.2019.282615.1006875

علی ابراهیم نژاد؛ سید مهدی برکچیان؛ امین کریمی


ساختار بنگاه‌داری و رفتار بازده سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 35-58

10.22059/frj.2019.263618.1006714

محمدرضا فرج پور بی بالان؛ فرشاد فاطمی؛ علی ابراهیم نژاد