نویسنده = ���������������� ���������������� ��������������
طراحی مدل بومی رتبه‌بندی بانک‌های ایرانی بر مبنای سلامت بانکی

دوره 18، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 653-674

10.22059/jfr.2017.60115

محمدجواد سلیمی؛ محمدحسن ابراهیمی سروعلیا؛ شیوا قاسم پور


اثر پول هوشمند در صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک

دوره 18، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-22

10.22059/jfr.2016.59614

محمد حسن ابراهیمی سرو علیا؛ نوشین رستمی عصر آّبادی؛ المیرا فهامی