نویسنده = علی فروش باستانی
تحلیل تاثیر سود نقدی بر احتمال نکول مطابق با نظریه علامت‌دهی و نمایندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

10.22059/frj.2023.352275.1007419

علیرضا نجارپور؛ سعید فتحی؛ علی فروش باستانی


ارزیابی اثر ریسک سیستمی بخش بانکی بر عملکرد اقتصاد کلان ایران

دوره 22، شماره 3، 1399، صفحه 297-319

10.22059/frj.2019.276790.1006830

رضا تهرانی؛ مصطفی سراج؛ علی فروش باستانی؛ سعید فلاح پور