نویسنده = شاپور محمدی
مدل‌سازی و پیش‎بینی نوسانات بازده در بورس اوراق‌ بهادار تهران

دوره 12، شماره 30، بهمن 1389، صفحه 23-36

رضا تهرانی؛ شاپور محمدی؛ محمدرضا پورابراهیمی


مدل‌سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 27، تیر 1388

شاپور محمدی؛ رضا راعی؛ رضا تهرانی؛ آرش فیض‌آباد


بررسی وجود بازگشت به میانگین در قیمت‌های سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 25، فروردین 1387

سعید شیرکوند؛ شاپور محمدی؛ نیکو دولتی