نویسنده = میرفیض فلاح شمس
بررسی اثرات سرایت نااطمینانی بین بخشی با استفاده از مدل متغیر- زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22059/frj.2023.359630.1007466

حمیدرضا حمیدی؛ میرفیض فلاح شمس؛ حسین جهانگیرنیا؛ مژگان صفا


مقایسه کارایی اطلاعاتی بین بازارهای نقد و آتی سکه طلا

دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 196-221

10.22059/frj.2020.300849.1007012

مهدی اسکندری؛ علی سعیدی؛ میرفیض فلاح شمس


سنجش ریسک سیستمی ناشی از شوک ارزی در بازارهای مالی ایران

دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 475-504

10.22059/jfr.2018.246456.1006557

سعید محمدی اقدم؛ محمد حسین قوام؛ میرفیض فلاح شمس