نویسنده = غلامرضا کرمی
مدل سیاست مالیاتی با تأکید بر ارزش‌های فرهنگی

دوره 18، شماره 3، آذر 1395، صفحه 541-562

10.22059/jfr.2016.62455

غلامرضا کرمی؛ علیرضا شهابی


ارزش افزوده اقتصادی و نقدشوندگی بازار سهام

دوره 12، شماره 30، بهمن 1389، صفحه 117-132

غلامرضا کرمی؛ محسن نظری؛ سید مجتبی شفیع‎پور