موضوعات = 006. مدیریت ریسک
بررسی اثرات سرایت نااطمینانی بین بخشی با استفاده از مدل متغیر- زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22059/frj.2023.359630.1007466

حمیدرضا حمیدی؛ میرفیض فلاح شمس؛ حسین جهانگیرنیا؛ مژگان صفا


شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک تأمین مالی پروژه

دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 485-507

10.22059/frj.2023.352427.1007423

غلامرضا شرفی؛ کیامرث فتحی هفشجانی؛ فائق احمدی


بررسی و تحلیل اثرهای سرریز بین بازارهای سهام، ارز، طلا و کامودیتی: مدل VARMA-BEKK-AGARCH

دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 88-109

10.22059/frj.2022.332526.1007248

محمدباقر محمدی نژاد پاشاکی؛ سیدجلال صادقی شریف؛ محمد اقبال‌نیا


سنجش ریسک سیستمی ناشی از شوک ارزی در بازارهای مالی ایران

دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 475-504

10.22059/jfr.2018.246456.1006557

سعید محمدی اقدم؛ محمد حسین قوام؛ میرفیض فلاح شمس


عوامل تعیین کنندۀ ریسک‌پذیری بانک‌ها در ایران با تأکید بر ساختار مالکیت

دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 80-61

10.22059/jfr.2017.206195.1006192

محمد علی دهقان دهنوی؛ اویس محرم اوغلی؛ محیا بائی


تخمین ارزش در معرض ریسک بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آنالیز موجک

دوره 17، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 59-82

10.22059/jfr.2015.52008

مجتبی رستمی نوروزآباد؛ عبدالناصر شجاعی؛ محسن خضری؛ سامان رحمانی نوروزآباد


محاسبۀ ریسک رویدادی (مطالعۀ موردی: بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 16، شماره 2، مهر 1393، صفحه 345-358

10.22059/jfr.2014.50712

محمد علی کفایی؛ هادی رحمانی فضلی


زمان‏ سنجی در ارزیابی پرتفوی سرمایه ‏گذاری، شواهدی از بازار سرمایه

دوره 16، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 25-36

10.22059/jfr.2014.51838

حسین اعتمادی؛ رضا داغانی؛ مسعود عزیزخانی؛ سارا فرهبحش


بررسی صرف ریسک نامتقارن در پرتفوهای ارزشی و رشدی تشکیل‌شده براساس نسبت P/E

دوره 15، شماره 2، آبان 1392، صفحه 181-200

10.22059/jfr.2013.51076

محمدرضا پورابراهیمی؛ احمد پویان فر؛ سید محسن موسوی


مقایسۀ عملکرد مدل های GARCH چندمتغیره در تعیین ریسک پرتفوی

دوره 15، شماره 2، آبان 1392، صفحه 215-228

10.22059/jfr.2013.51078

محمد رضا رستمی؛ فاطمه حقیقی


بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک‌ها در ایران

دوره 15، شماره 2، آبان 1392، صفحه 229-246

10.22059/jfr.2013.51079

سعید شوال پور؛ الهام اشعری