موضوعات = 06. سیاست‌های مالی؛ مدیریت ریسک مالی؛ سلختار مالکیت و سرمایه؛ ارزش شرکت؛ سرقفلی
رتبه‏ اعتباری و هزینه سرمایه

دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 110-126

10.22059/frj.2022.342131.1007325

علی رحمانی؛ منا پارسایی؛ گلشن محمدی خانقاه


مدل سیاست مالیاتی با تأکید بر ارزش‌های فرهنگی

دوره 18، شماره 3، آذر 1395، صفحه 541-562

10.22059/jfr.2016.62455

غلامرضا کرمی؛ علیرضا شهابی


محاسبۀ ریسک رویدادی (مطالعۀ موردی: بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 16، شماره 2، مهر 1393، صفحه 345-358

10.22059/jfr.2014.50712

محمد علی کفایی؛ هادی رحمانی فضلی